postępowanie upadłościowe

Upadłość konsumencka | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Postępowanie upadłościowe – procedura zmierzająca do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika. Interes grupowy wierzycieli przeważa nad interesami indywidualnymi, co przejawia się między innymi umorzeniem wszelkich postępowań egzekucyjnych, sądowych oraz uniemożliwia ich prowadzenie w trakcie upadłości.

Rozróżniamy dwa rodzaje upadłości:

Tryb postępowania zmierzającego zawarcia układu z Wierzycielami. Tym samym dłużnik musi przekonać – uprawdopodobnić, że wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni w większym stopniu niż w przypadku upadłości likwidacyjnej

Ta forma jest korzystną formą upadłości z punktu widzenia dłużnika oraz Wierzyciela, ponieważ dłużnik nadal może kontynuować prowadzenie działalność, a Wierzyciel odzyska większą kwotę należności.

Procedura ukierunkowana jest na sprzedaż majątku dłużnika. Dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży zaspokojone zostaną roszczenia wierzycieli.
Majątek taki zostaje zabezpieczony i poddany do zarządu syndykowi, który dokonuje odpowiedniego spisu inwentarza wraz z oszacowanie całej masy upadłości.
Następnie sporządza plan likwidacyjny, w którym szczegółowo zawarty jest opis, jak będzie odbywała się sprzedaż poszczególnych składników majątku.

Niezależnie od rodzaju postępowanie upadłościowe powinno być prowadzone w taki sposób, aby roszczenia wierzycieli zostały zaspokojone w największym stopniu.

Zakres usługi

MASZ PYTANIE?

Wypełnij formularz
lub zadzwoń

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.