Czy windykacja terenowa jest legalna?

Tak. Wizyta negocjatora nie różni się niczym od wizyty listonosza, czy innej osoby. Nie istnieją żadne uregulowania, które odnosiłyby się do takiej sytuacji w prawie; windykator ma zatem prawo składać dłużnikowi osobiste wizyty. Jest to związane z zasadą prawną, brzmiącą: co nie jest zabronione, jest dozwolone. 

Zagadnienie dotyczące wizyty windykatora (rozumianej jako czynność jednorazowa faktyczna) i jej zgodności z prawem nie wyczerpuje tematu. Gdyby tak było, podmioty windykacyjne nie określałyby rozbudowanych standardów etycznych, które odnoszą się do tego narzędzia prowadzenia windykacji. 

Każdorazowe złożenie wizyty dłużnikowi jest zawsze obarczone ryzykiem. Pierwszym czynnikiem ryzyka jest osoba dłużnika i jej zachowanie. Drugi czynnik to ryzyko prawne, gdyż przeprowadzanie wizyty jest dopuszczalne, jednakże w pewnych sytuacjach podejmowane przez przedstawiciela firmy windykacyjnej działania mogą być postrzegane jako znamiona czynu zabronionego.

Na początku wizyty dłużnik musi zostać poinformowany przez windykatora o jej celu i przyczynie. Oficjalnym powodem wizyty może być niemożność nawiązania z dłużnikiem kontaktu telefonicznego lub e-mailowego, celem natomiast uzgodnienie warunków spłaty zadłużenia.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację