Kancelaria Prawna Lex Legis Group - monitoring faktur

Monitoring faktur | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Efektywne zarządzanie wierzytelnościami

Usługa monitoringu faktur to stała kontrola wierzytelności, aktualizowanie listy faktur i wpływających płatności, przypominanie kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty.

Głównym celem usługi jest przeciwdziałanie powstawaniu należności przeterminowanych i szybkie reagowanie na zagrożenia.

Prewencja

Dzięki prowadzonym specjalistycznym analizom następuje szybka identyfikacja ryzyka, jego pomiar i monitorowanie.

Wczesne wykrycie zagrożonych płatności pozwala na świadome reagowanie oraz wdrożenie procedur naprawczych. Zapobiega również podejmowaniu ryzykownych decyzji i eliminuje nierzetelnych kontrahentów.

Oszczędność

Usługa monitoringu płatności to mniejsze koszty kontroli finansowej Twojej firmy a także koszty wynagrodzenia pracownika, stanowiska pracy, szkoleń itp.

Ale główna oszczędność to brak konieczności finansowania płatności przeterminowanych.

Efektywne zarządzanie wierzytelnościami eliminuje ukryte koszty związane z utrzymywaniem nieopłaconych należności, a tym samym innych podmiotów. Co więcej redukuje do minimum liczbę należności trudnościągalnych.

Wizerunek firmy

Monitoring należności optymalizuje relacje biznesowe.

W większości firm monitoring należności scedowany jest na działy księgowości, dla których kontakty z klientami stanowią często zbyt duże wyzwanie. Nieumiejętnie prowadzony monitoring wierzytelności przynosi efekt odwrotny do zamierzonego i może mieć bardzo negatywne skutki w relacjach partnerskich.

Monitoring należności powierzony profesjonalistom poprawia wizerunek firmy, jako świadomego i rzetelnego partnera biznesowego.

Pieczęć prewencyjna

Doświadczenia naszych Klientów pokazują, że usługa monitoringu faktur znacznie polepsza dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Nasi Klienci korzystający z usługi monitoringu płatności otrzymują w pakiecie możliwość używania pieczęci prewencyjnej Lex Legis Group.

Używanie pieczęci prewencyjnej działa motywująco na kontrahentów i tym samym znacznie ograniczna liczbę przeterminowanych zobowiązań.

Płynność finansowa

Nadzór nad płatnościami zapewnia płynność finansową głównie przez stały kontakt z kontrahentami i przypominanie o nadchodzącym terminie płatności.

Wczesne reagowanie na zagrożenia pozwala na podejmowanie świadomych decyzji i zachowanie zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Minimalizacja okresu spłaty należności poprawia płynność finansową firmy, a uwolnione środki umożliwiają nowe działania.

Czas to pieniądz

Firma musi generować dochody, a nie zajmować się zaległymi płatnościami.

Dzięki usłudze monitoringu wierzytelności zleconej Lex Legis Group wierzytelności przeterminowane i trudno ściągalne przestaną być problemem.

Dział księgowości Twojej firmy będzie mógł znowu skupić się na działaniach optymalizacyjnych.

Najważniejsze korzyści

Mniej płatności
przeterminowanych

Krótszy czas
oczekiwania na wpływy

Eliminacja
zatorów płatniczych

Stabilność

Płynność finansowa

Długotrwała
zdolność inwestycyjna

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie poniżej.