Kancelaria Prawna Lex Legis Group - skuteczna windykacja polubowna

Windykacja polubowna | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Negocjacje

Windykacja polubowna (przedsądowa) bez wątpienia jest jednym z kluczowych elementów odzyskiwania wierzytelności. Dlatego na tym etapie najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i negocjacja sposobu i terminu zapłaty długu. Naszym celem jest nakłonienie dłużnika do całkowitej spłaty zadłużenia lub podpisania ugody. W dalszym etapie prowadzony jest stały nadzór nad realizacją warunków w niej zawartych.

Niewątpliwie polubowne zakończenie konfliktu o zapłatę powinno leżeć w interesie każdej firmy. Średni czas oczekiwania na płatności w Polsce to 59 dni, w Unii Europejskiej – 17 dni. Dzięki naszym działaniom czas oczekiwania ulega znacznej redukcji.

Narzędzia motywujące dłużników do zapłaty

 • wezwania do zapłaty
 • mediacje telefoniczne
 • ustalanie harmonogramu spłat
 • pisma upominawcze
 • wizyty w miejscu zamieszkania, przebywania lub pracy dłużnika
 • publikacja w biurach informacji gospodarczej
 • monitoring telefoniczny
 • windykacja terenowa
 • publikacja zadłużenia na giełdach wierzytelności
 • pozycjonowanie informacji o zadłużeniu w wyszukiwarce Google
 • eliminacja dłużnika z obrotu gospodarczego (wniosek o upadłość)

Liczy się czas

Analizy pokazują, że prowadzenie działań windykacyjnych na wczesnym etapie powstania zadłużenia wykazuje się największą skutecznością. W związku z tym stanowcze negocjacje z dłużnikiem na wczesnym etapie windykacji umożliwiają odzyskanie wierzytelności w całości lub w większej ich części, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Skip tracking

Skip tracking to poszukiwanie dłużnika, który nie spłacił zobowiązania, kontakt z nim jest utrudniony, a miejsce pobytu trudne do ustalenia.

Dlatego usprawniając procesy windykacyjne skupiliśmy się na dopracowaniu i rozbudowaniu narzędzi wywiadu gospodarczego, które pozwalają nam nie tylko ustalić powiązania kapitałowo-osobowe, zadłużenie, ale przede wszystkim odkrywa przed nami każdy składnik majątku dłużnika. Zaawansowane narzędzia w połączeniu z doświadczeniem naszych Pracowników pozwala na szybką identyfikację podmiotów gospodarczych i osób powiązanych z dłużnikiem.

W wyniku czego jego odszukanie i nawiązanie z nim kontaktu jest możliwe w stosunkowo niedługim czasie.

Skorzystaj z wywiadu gospodarczego!

Stosujemy wszelkie dostępne narzędzia, aby odzyskać Twoje należności.

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa to bezpośredni kontakt z dłużnikiem, wykazujący dużo większą skuteczność od windykacji telefonicznej. Dlatego często już podczas pierwszej wizyty udaje się podpisać uznanie długu i ustalić harmonogramu spłat z dłużnikiem. Spotkania z dłużnikiem polegają na rzeczowych i konstruktywnych rozmowach, znalezieniu najlepszego z możliwych rozwiązań, zgodnie z zasadami etyki branży windykacyjnej.

W związku z tym na podstawie doświadczeń możemy stwierdzić, że większość ustaleń dokonanych podczas bezpośrednich spotkań dłużnika z windykatorem terenowym jest dotrzymywana.

Najważniejsze korzyści

Profesjonalne
doradztwo

Wysoki standard
działania

Skuteczne
negocjacje

Windykacja na koszt dłużnika!

Nie chcesz ponosić ryzyka związanego z kosztami windykacji?

U nas nie zapłacisz dodatkowo, nie będziemy obciążać Cię żadnymi kosztami, których dłużnik nie będzie zobowiązany zwrócić. Gwarantuje to „Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”

Wspólny sukces to podwójny sukces – dla Ciebie i dla nas.

Kontrahent nie zapłacił w terminie?

Nie zwlekaj. Zadbaj o bezpieczeństwo finansowe swojej firmy.

MASZ PYTANIE?

Wypełnij formularz
lub zadzwoń

Zadzwoń teraz