Kancelaria Prawna Lex Legis Group - skuteczna windykacja polubowna

Windykacja polubowna | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Negocjacje

Windykacja polubowna (przedsądowa) bez wątpienia jest jednym z kluczowych elementów odzyskiwania wierzytelności. Dlatego na tym etapie najbardziej istotny jest bezpośredni kontakt z dłużnikiem i negocjacja sposobu i terminu zapłaty długu. Naszym celem jest nakłonienie dłużnika do całkowitej spłaty zadłużenia lub podpisania ugody. W dalszym etapie prowadzony jest stały nadzór nad realizacją warunków w niej zawartych.

Niewątpliwie polubowne zakończenie konfliktu o zapłatę powinno leżeć w interesie każdej firmy. Średni czas oczekiwania na płatności w Polsce to 59 dni, w Unii Europejskiej – 17 dni. Dzięki naszym działaniom czas oczekiwania ulega znacznej redukcji.

Narzędzia motywujące dłużników do zapłaty

Liczy się czas

Analizy pokazują, że prowadzenie działań windykacyjnych na wczesnym etapie powstania zadłużenia wykazuje się największą skutecznością. W związku z tym stanowcze negocjacje z dłużnikiem na wczesnym etapie windykacji umożliwiają odzyskanie wierzytelności w całości lub w większej ich części, bez konieczności kierowania sprawy do sądu.

Skip tracking

Skip tracking to poszukiwanie dłużnika, który nie spłacił zobowiązania, kontakt z nim jest utrudniony, a miejsce pobytu trudne do ustalenia.

Dlatego usprawniając procesy windykacyjne skupiliśmy się na dopracowaniu i rozbudowaniu narzędzi wywiadu gospodarczego, które pozwalają nam nie tylko ustalić powiązania kapitałowo-osobowe, zadłużenie, ale przede wszystkim odkrywa przed nami każdy składnik majątku dłużnika. Zaawansowane narzędzia w połączeniu z doświadczeniem naszych Pracowników pozwala na szybką identyfikację podmiotów gospodarczych i osób powiązanych z dłużnikiem.

W wyniku czego jego odszukanie i nawiązanie z nim kontaktu jest możliwe w stosunkowo niedługim czasie.

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa to bezpośredni kontakt z dłużnikiem, wykazujący dużo większą skuteczność od windykacji telefonicznej. Dlatego często już podczas pierwszej wizyty udaje się podpisać uznanie długu i ustalić harmonogramu spłat z dłużnikiem. Spotkania z dłużnikiem polegają na rzeczowych i konstruktywnych rozmowach, znalezieniu najlepszego z możliwych rozwiązań, zgodnie z zasadami etyki branży windykacyjnej.

W związku z tym na podstawie doświadczeń możemy stwierdzić, że większość ustaleń dokonanych podczas bezpośrednich spotkań dłużnika z windykatorem terenowym jest dotrzymywana.

Najważniejsze korzyści

Profesjonalne
doradztwo

Wysoki standard
działania

Skuteczne
negocjacje

Windykacja na koszt dłużnika!

Nie chcesz ponosić ryzyka związanego z kosztami windykacji?

U nas nie zapłacisz dodatkowo, nie będziemy obciążać Cię żadnymi kosztami, których dłużnik nie będzie zobowiązany zwrócić. Gwarantuje to „Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”

Wspólny sukces to podwójny sukces – dla Ciebie i dla nas.

MASZ PYTANIE?

Wypełnij formularz
lub zadzwoń