Kancelaria Prawna Lex Legis Group - postępowanie polubowne przedegzekucyjne

Windykacja egzekucyjna | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Wniosek egzekucyjny

W ramach naszych działań sporządzany zostaje wniosek egzekucyjny ze wskazaniem składników majątkowych dłużnika podlegających zajęciu. Dokumenty składamy do kancelarii komorniczej.

Wspomagamy i nadzorujemy przebieg procesu egzekucyjnego.

Czynności wspomagające

W zakresie egzekucji komorniczej prowadzone są także czynności usprawniające jej przebieg, mające na celu ustalenie majątku dłużnika.
Aktualny i rzetelny wywiad gospodarczy umożliwia celowe, szybkie i skuteczne działanie.