Kancelaria Prawna Lex Legis Group - windykacja sądowa

Windykacja sądowa | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Windykacja sądowa

W przypadku częściowej lub całkowitej nieskuteczności polubownego odzyskania należności, a także na życzenie Klienta, kierujemy sprawę na drogę sądową.

Postępowanie sądowe prowadzą doświadczeni prawnicy. Dokonują oni wyboru trybu postępowania i reprezentują Klienta zarówno przed sądem, jak i w uproszczonych procedurach przy wykorzystaniu instytucji e-sądu.

Przeprowadza się je wówczas, gdy dłużnik nie zamierza uregulować zobowiązania, a wszelkie narzędzia wykorzystywane przy windykacji polubownej nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie nakazu/ wyroku zaopatrzonego tytułem wykonawczym oraz zabezpieczenie majątku dłużnika przy pomocy komornika sądowego

Postępowanie klauzulowe – odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela celem postępowania klauzulowego jest uzyskanie klauzuli wykonalności która, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej

Postępowanie egzekucyjne – rozpoczyna się wraz ze złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji; celem tego postępowania jest egzekucja zadłużenia.

Najczęściej zajęcie odbywa się z – ruchomości, – nieruchomości, rachunków bankowych dłużnika, wierzytelności przysługujących dłużnikowi wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z tytułu zasiłku chorobowego, świadczeń emerytalno-rentowych dłużnika, ZUS, KRUS, ZERMSWiA, WBE inne.

Zakres czynności w ramach windykacji sądowej

  • doradztwo prawne (wybór optymalnego trybu postępowania)
  • ustalenie zakresu niezbędnych dokumentów
  • weryfikacja dokumentacji
  • przygotowanie pozwu
  • odpowiedź na sprzeciw
  • zastępstwo procesowe przez profesjonalnego pełnomocnika w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe
  • wnoszenie wymaganych pism procesowych
  • uzyskanie sądowej klauzuli wykonalności
  • wszczęcie egzekucji komorniczej

Zadzwoń! bezpłatna konsultacja

Bezpłatna konsultacja telefoniczna z prawnikiem w Twojej sprawie sądowej