Kancelaria Prawna Lex Legis Group - windykacja sądowa

Windykacja sądowa | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Windykacja sądowa – W przypadku, gdy postawa dłużnika uniemożliwia odzyskanie należności na drodze polubownej, zapewniamy również obsługę i w zakresie postępowania sądowego zmierzającej do jak najszybszego uzyskania tytułu wykonawczego, uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej.

Doświadczeni prawnicy mogą reprezentować Państwa firmę w postępowaniu zwykłym, nakazowym jak i w uproszczonych procedurach przy wykorzystaniu instytucji E-sądu.

Zapewniamy także wsparcie podczas wyboru odpowiedniej kancelarii komorniczej i ewentualnym późniejszym monitoringu nierzetelnego klienta. Jest to jednak rozwiązanie traktowane przez naszą firmę jako ostateczne i podejmowane na życzenie Klienta.

Zakres czynności w ramach windykacji sądowej

 • doradztwo prawne (wybór optymalnego trybu postępowania)
 • ustalenie zakresu niezbędnych dokumentów
 • weryfikacja dokumentacji
 • przygotowanie pozwu
 • odpowiedź na sprzeciw
 • zastępstwo procesowe przez profesjonalnego pełnomocnika w oparciu o udzielone pełnomocnictwo procesowe
 • wnoszenie wymaganych pism procesowych
 • uzyskanie sądowej klauzuli wykonalności
 • wszczęcie egzekucji komorniczej

Etapy windykacji sądowej:

 • 1. Postępowanie sądowe
 • 2. Postępowanie klauzulowe
 • 3.Postępowanie egzekucyjne

Celem postępowania sądowego jest uzyskanie nakazu/ wyroku zaopatrzonego tytułem wykonawczym oraz zabezpieczenie majątku dłużnika przy pomocy komornika sądowego

Postępowanie klauzulowe odbywa się na wniosek złożony przez wierzyciela celem postępowania klauzulowego jest uzyskanie klauzuli wykonalności która, stanowiący podstawę do wszczęcia egzekucji komorniczej 

Postępowanie egzekucyjne rozpoczyna się wraz ze złożeniem do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji; celem tego postępowania jest egzekucja zadłużenia. 

Korzyści płynące z prowadzenia postępowania sądowego za naszym pośrednictwem to:

 • gwarancja profesjonalnej reprezentacji w sądzie świadczonej przez prawników specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym i upadłościowym.​

 • zapewnienie zastępstwa procesowego na posiedzeniach sądowych w każdej instancji na obszarze całego kraju.​

 • obciążenie dłużnika kosztami zastępstwa procesowego.​

 • zabezpieczenie wierzytelności w celu uniknięcia ryzyka wyzbycia się majątku przez dłużnika przed uzyskaniem tytułu wykonawczego.​

Pierwsza konsultacja - BEZPŁATNA!

Bezpłatna konsultacja telefoniczna z prawnikiem w Twojej sprawie.

Pozostałe usługi:

Zadzwoń teraz