Kancelaria Prawna Lex Legis Group - skuteczna windykacja długów

Windykacja należności i odzyskiwanie długów

Windykacja należności – Przeterminowane należności to ogromny problem niemal wszystkich przedsiębiorstw, który nie tylko może poważnie zachwiać płynnością finansową firmy, ale nawet doprowadzić do jej upadłości.

Przede wszystkim zjawisko to jest szczególnie dotkliwe i występuje na skalę masową w przedsiębiorstwach wystawiających faktury z odroczonym terminem płatności. Paradoksalnie im dłuższy termin płatności oferowany jest kontrahentowi tym dłuższe są opóźnienia płatnicze.

Nierzetelny kontrahent kredytowany jest dwukrotnie, a koszty tego kredytu pokrywa w formie niejawnej wierzyciel.

Dlatego w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem ważne jest zatem skuteczna windykacja należności.

30% faktur w Polsce jest opłacanych po terminie płatności!

Skorzystaj z monitoringu faktur!

Popraw dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Odzyskiwanie długów i dochodzenie roszczeń

Windykacja należności to dochodzenie roszczeń w sposób określony w przepisach. Obejmuje czynności prawne, procesowe i faktyczne, których celem jest wykonanie przez dłużnika zobowiązania wobec wierzyciela.

Postępowanie windykacyjne może być prowadzona na drodze postępowania pozasądowego lub sądowego.

Skuteczność windykacji należności w odzyskiwaniu długów w Polsce

W znacznej mierze skuteczność windykacji zależy od wieku długu. Praktyka pokazuje, że im starszy dług tym trudniej go odzyskać.
Poziom skuteczność windykacji polubownej spada do 60% w zaledwie 7 miesięcy od terminu wymagalności faktury.
Dlatego działania windykacyjne warto podjąć jak najwcześniej!

Dzięki prowadzonym przez Lex Legis Group specjalistycznym analizom następuje szybka identyfikacja ryzyka, a jego pomiar pozwala na podjęcie zdecydowanych kroków celem odzyskania należnej wierzytelności.

Trzy etapy postępowania windykacyjnego celem odzyskania długu

Działania Windykacyjne prowadzimy na wszystkich etapach postępowania

Polubowna windykacja należności prowadzona jest bez opłat wstępnych, na koszt dłużnika.

Wynagrodzenie, w formie prowizji pobieramy zgodnie z zasadą success fee, czyli wyłącznie w przypadku odzyskania kwot wierzytelności, od wartości rzeczywistej.

W wyniku wysokiej skuteczności naszych działań windykacyjnych większość spraw zamykana jest na tym etapie.

Sprawna windykacja terenowa z Lex Legis Group

Chcesz odzyskać należności od dłużnika, jednak on nie reaguje na telefony, maile lub wezwania do zapłaty wysłane pocztą? W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem będzie windykacja terenowa. To istotna część całego procesu odzyskiwania należności, dająca dłużnikowi szansę na polubowne rozwiązanie sprawy i uniknięcie ewentualnych kosztów sądowych i egzekucyjnych. 

Czym charakteryzuje się windykacja terenowa?

Kancelaria prawna Lex Legis Group dysponuje specjalistami, którzy po zebraniu najważniejszych informacji o dłużniku, składają mu wizytę w miejscu zamieszkania, pracy lub siedzibie firmy. Podczas spotkania przedstawiają mu jego sytuację prawną, informują o konsekwencjach dalszego braku uregulowania należności oraz pomagają ustalić termin oraz zasady spłaty zobowiązania. Negocjacje przeprowadzane przez windykatora terenowego mają świadomy, spokojny i pozbawiony zbędnych emocji charakter. Umożliwia to łatwiejsze dojście do porozumienia, a w konsekwencji szybsze odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela. Windykacja terenowa, poza możliwością bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, pozwala również ustalić przyczyny powstania zadłużenia oraz poznać szczegóły dotyczące sytuacji majątkowej dłużnika

Odzyskaj dług i swoje pieniądze!

Porozmawiaj z naszym negocjatorem i podaj szczegóły opóźnionej płatności kontrahenta.

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat windykacji należności?

 • Czy windykacja długów jest legalna?
 • Czy windykacja terenowa jest legalna?
 • Jak zlecić windykację należności?
 • Na czym polega windykacja telefoniczna?
 • Czy można windykować faktury bez podpisu?
 • Jak skutecznie windykować należności w transporcie?
 • Czy windykacja bez faktury jest zgodna z prawem?
 • Co to jest kancelaria windykacyjna?
 • Czy windykacja telefoniczna jest skuteczna?
 • Jak wybrać firmę windykacyjną?
 • Czy windykacja może być prowadzona na podstawie faktury pro-forma