Windykacja karna

Twój dłużnik dopuścił się przestępstwa?

Zgłoś się do nas, abyśmy mogli reprezentować Twoje interesy podczas windykacji karnej, która pozwoli Ci szybko i skutecznie odzyskać należne pieniądze.

Windykacja karna jest usługą prawną Kancelarii Lex Legis Group skierowaną głównie do banków, towarzystw pożyczkowych, ubezpieczeniowych, leasingowych, faktoringowych i innych podmiotów dysponujących nieściągalnymi należnościami względem ściśle określonej grupy dłużników – dłużników dopuszczających się przestępstw określonych w kodeksie karnym.

Prowadzimy takie sprawy niezależności od ich złożoności, kwoty wierzytelności oraz od tego, czy dotyczą należności od nieuczciwego kontrahenta czy od osoby prywatnej.

Umów się na konsultację

02. Przygotuj dokumenty

rozwiń

03. Bezpłatna analiza

rozwiń

04. Podejmij współpracę

rozwiń

05. Reprezentacja prawna

rozwiń

Windykacja karna - w jakich przypadkach pomagamy?

W Lex Legis Group specjalizujemy się w zakresie odzyskiwania należności w ramach windykacji karnej. Może ona być podejmowana w obliczu różnych przestępstw popełnionych przez dłużnika. Do najczęstszych zaliczamy:

 • wyłudzenie kredytu lub pożyczki bankowe,
 • wyłudzenie dotacji lub subwencji
 • wyłudzenie odszkodowania lub zadośćuczynienia
 • oszustwa kapitałowe
 • sytuację, w której dłużnik umyślnie wyzbywa się swojego majątku albo przenosi go na nowy podmiot, aby zaspokojenie należności wierzyciela było niemożliwe lub znacznie ograniczone
Windykacja karna

Jak przebiega windykacja karna prowadzona przez Lex Legis Group?

Windykacja w postępowaniu karnym dużo różni się od tej, która toczy się na drodze cywilnej. Nie ma tutaj składania pozwu do sądu cywilnego ani egzekucji komorniczej. Jak sama nazwa wskazuje, windykacja karna wykorzystuje przepisy kodeksu karnego.
Cały proces zawsze zaczynamy od przygotowania wezwania do zapłaty i próby skontaktowania się z dłużnikiem. Jeżeli nie przynosi to skutku, sporządzamy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i składamy go do prokuratury. Jeżeli zadecyduje ona o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko dłużnikowi, można przystąpić do windykacji w procesie karnym.

W windykacji karnej wierzyciel może działać jako oskarżyciel posiłkowy, a tym samym stać się stroną postępowania. Oczywiście prawo dopuszcza udział pełnomocnika w postępowaniu karnym windykacyjnym, czyli możliwość skorzystania ze wsparcia adwokata bądź radcy prawnego. W Lex Legis Group znajdziesz ekspertów, którzy doskonale sprawdzą się w tej roli. 

Windykacja karna to skuteczny sposób na dochodzenie należności

Przepisy kodeksu postępowania karnego zapewniają bowiem szereg działań, które mogą być stosowane na etapie postępowania przygotowawczego. Mowa między innymi o możliwości ujawnienia oraz zabezpieczenia majątku dłużnika oraz domagania się zwrotu korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa. Oprócz tego prawo karne zastrzega na rzecz organów ścigania kompetencje, które w niektórych obszarach wykraczają poza możliwości komornika sądowego, jako organu egzekucyjnego realizującego zadania na podstawie i w granicach powierzonego mu tytułu wykonawczego. Tym samym windykacja w postępowaniu karnym wykracza poza standardowe możliwości postępowania cywilnego.

Dlaczego warto zdecydować się na windykację w postępowaniu karnym?

Dlaczego warto zdecydować się na windykację w postępowaniu karnym?

Windykacja karna zapewnia też dobre pole do negocjacji z postawionym w stan oskarżenia dłużnikiem i motywuje go do współpracy. Polubowne załatwienie sprawy oraz dobrowolne naprawienie przez niego szkody wyrządzonej przy popełnieniu przestępstw z art. 296 albo 299-305 kodeksu karnego może bowiem sprawić, że sąd zastosuje nadzwyczajne złagodzenie kary lub odstąpi od jej wymierzenia. Z kolei dla dłużnika, który nie jest chętny do współpracy, windykacja na drodze postępowania karnego może oznaczać poważne konsekwencje. Jeżeli będzie on uchylał się od spłaty długu, a sąd zasądzi wobec niego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, dłużnik może trafić do więzienia.

Skontaktuj się z nami

Odzyskaj należności od dłużnika z naszą pomocą

Specjaliści Lex Legis Group mają bogate doświadczenie w karnej windykacji należności. W zdecydowanej większości przypadków pokrzywdzony wierzyciel, który powierza nam sprawę, otrzymuje nie tylko należną zapłatę, ale i roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 46 kodeksu karnego. Zgodnie z przepisami, możliwe jest bowiem orzeczenie nawiązki w wysokości do 200 000 złotych. Ostateczna kwota zależy jednak od decyzji sądu, która podejmowana jest po wnikliwej analizie sprawy.

Dlaczego warto współpracować z kancelarią Lex Legis Group?

W Lex Legis Group możesz liczyć na:

 • Bezpłatną analizę dłużnika - wykorzystując dostępne nam bazy, sprawdzamy historię finansową dłużnika, aby zorientować się, czy ma już na swoim koncie oszustwa finansowe.
 • Szybkie działanie - podejmujemy działania bez zbędnej zwłoki.
 • Wsparcie do końca - czuwamy nad sprawą aż do momentu, w którym odzyskasz wszystkie należności.
 • Niewielkie koszty - koszty związane z procesem windykacji karnej przerzucamy na dłużnika. Pd Ciebie, jako naszego klienta, proces ten wymaga tylko niewielkiej początkowej opłaty.
 • Stały kontakt - w każdym momencie współpracy z nami wiesz, na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa i jesteś błyskawicznie informowany o postępach.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

  Zamów konsultację