Skup długów

Sprzedaż Wierzytelności

Skup długów (a właściwie sprzedaż wierzytelności) polega na zmianie wierzyciela, czyli przeniesieniu praw do wierzytelności na inny podmiot. Transakcja realizowana jest na podstawie umowy cesji wierzytelności.

Umowa cesji wierzytelności

Cesja wierzytelności (przelew wierzytelności) przekazuje prawa dotychczasowego wierzyciela (cedenta) osobie trzeciej (cesjonariuszowi). Tym samym przenosi wierzytelność z jednego podmiotu na inny.

Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc).

Zgoda dłużnika

Wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew) bez zgody dłużnika, o ile nie sprzeciwia się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (art. 509 §1 kc).

Umów się na konsultację

02. Przygotuj dokumenty

rozwiń

03. Bezpłatna analiza

rozwiń

04. Podejmij współpracę

rozwiń

05. Reprezentacja prawna

rozwiń

Elementy umowy cesji wierzytelności

 • data i miejsce zawarcia umowy
 • strony umowy (cedent, cesjonariusz)
 • oświadczenie cedenta (prawa do wierzytelności i jej tytuł)
 • zapis o przekazaniu praw do wierzytelności (dokonanie przelewu)
 • określenie terminu przeniesienia wierzytelności
 • określenie ceny wierzytelności
 • klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika
 • załącznik w postaci dokumentu potwierdzający istnienie wierzytelności
Rodzaje skupowanych długów

Rodzaje skupowanych długów

 • faktury VAT wynikające z obrotu gospodarczego
 • roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych
 • obligacje inwestycyjne

Ze względu na wysoką skuteczność windykacyjną nabywamy wierzytelności o różnym stopniu przeterminowania i zróżnicowanym poziomie trudności w ich odzyskaniu.

Jesteśmy zainteresowani zarówno zakupem wierzytelności pojedynczych, jak i pakietów wierzytelności.

Korzyści ze sprzedaży długu

 • Pozbycie się ryzyka - sprzedając dług, wierzyciel przekazuje ryzyko niespłacenia go innemu podmiotowi.
 • Natychmiastowe uzyskanie płynności finansowej - sprzedaż długu daje wierzycielowi natychmiastowe środki pieniężne, które może wykorzystać do pokrycia własnych zobowiązań lub do inwestycji.
 • Optymalizacja portfela - wierzyciel może skupić się na swojej podstawowej działalności, a nie na odzyskiwaniu długów. Sprzedaż długu pozwala mu również na optymalizację portfela, zwłaszcza jeśli ma wiele wierzytelności o niskiej wartości.
 • Wzmocnienie relacji z klientem - sprzedaż może poprawić relacje między kontrahentem, ponieważ wierzyciel nie musi podejmować nieprzyjemnych działań windykacyjnych wobec swojego klienta.
 • Zwiększenie dochodów - jeśli wierzyciel sprzedaje dług z dyskontem, może uzyskać niższą kwotę niż wartość nominalna, ale w dłuższej perspektywie może to przynieść większe dochody, ponieważ pozwoli mu na szybsze uzyskanie środków, które może zainwestować lub wykorzystać do rozwoju swojej działalności

Procedura sprzedaży długu

Bezpłatna wycena

Bezpłatna wycena

Po przekazaniu niezbędnych dokumentów wyceniamy wierzytelność. Bez żadnych opłat administracyjnych.

Decyzja w 24h

Decyzja w 24h

Doba to maksymalny czas oczekiwania na wycenę wierzytelności i decyzję Działu Ryzyka Inwestycyjnego.

Przelew na konto

Przelew na konto

Wiemy, że zależy Ci na czasie. Po pozytywnej weryfikacji szybko finalizujemy transakcję.

Skup długu – jak sprzedać ? Procedura jest wyjątkowo prosta.

Podczas rozmowy telefonicznej poinformujemy Cię, jakie dokumenty są niezbędne. Aby zaoszczędzić czas możesz wysłać je korzystając z poczty elektronicznej. Niezwłocznie po ich otrzymaniu zostaną przekazane do Działu Ryzyka Inwestycyjnego.

Tam zostaną przeanalizowane przez naszych Specjalistów. Po weryfikacji kompletności przesłanej dokumentacji przez Dział Prawny ocenę niezapłaconej należności dokonuje Dział Windykacji.

Dzięki temu, nawet jeśli nie zdecydujemy się na zakup długu będziemy mogli zaproponować Ci optymalne rozwiązanie na jego odzyskanie.

Szanujemy czas, bo wiemy, jak ważną rolę odgrywa w biznesie. Dlatego decyzję podejmujemy w 24 h.

Brak dodatkowych opłat

Wycena długu jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi opłatami administracyjnymi.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

  Zamów konsultację