Kancelaria Prawna Lex Legis Group - innowacyjne rozwiązania

Wizja | Kancelaria Prawna Lex Legis Group

Innowacyjność narzędzi windykacyjnych

Wizją naszego przedsiębiorstwa jest dostarczenie naszym Partnerom usług o najwyższej jakości oraz budowanie zaufania wierzycieli do firm windykacyjnych.

Dynamicznie rozwijająca się branża informatyczna i zmieniające się otoczenie prawne, wymuszają nieustanny rozwój technologiczny wykorzystywanych narzędzi i tworzenia infrastruktury IT szytej na miarę potrzeb.

Cel, który  przed sobą stawiamy to maksymalne wspomaganie i ułatwianie procesów windykacyjnych oraz minimalizacja ryzyka związanego z transakcjami gospodarczymi, oparta na ocenie na podstawie wiarygodnych i rzetelnych informacji.

Automatyzacja

Sprawne zarządzanie wierzytelnościami jest procesem złożonym z wielu elementów składowych.

Najważniejszym z nich jest czynnik ludzki, ale jego skuteczność uzależniona jest w znacznej mierze od dostępnych narzędzi analitycznych i operacyjnych.

Zamodelowanie procesów windykacji wskazuje na powtarzalność wielu działań, funkcji i analiz, co umożliwia ich uporządkowanie, a następnie automatyzację.

Optymalizacja

Uporządkowanie i automatyzacja procesów prawnych, finansowych i windykacyjnych oznacza redukcję kosztów, wzrost efektywności i minimalizację czasu na realizację wdrożonych procedur w zakresie świadczonych usług.

Optymalizacja musi być ciągła, wielowymiarowa i obejmować zarówno inwestycję w ludzi, jak i we wdrażane procedury i opracowywane narzędzia.

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.