Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel in blanco

Co to jest weksel in blanco?

Definicja

Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny. Jest to weksel podpisany, ale niewypełniony lub celowo wypełniony tylko w części.
Podpisany weksel in blanco, który zawiera upoważnienie odbiorcy do jego wypełnienia może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań wystawcy.

Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa (zwana również porozumieniem wekslowym) określa warunki wypełnienia weksla in blanco. Dokument ten stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwym wypełnieniem weksla in blanco.

Chcesz sprzedać weksel in blanco?

Sprawdź naszą ofertę!