Co to jest weksel trasowany?

Definicja

Weksel trasowany (trata) to papier wartościowy, który zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty.

Wystawca weksla wskazuje osobę (instytucję, firmę), która ma zapłacić określoną kwotę na rzecz konkretnego wierzyciela. Beneficjentem może być sam wystawca dokumentu.