Kancelaria Prawna Lex Legis Group - weksel - bezwarunkowe zobowiązanie

Co to jest weksel?

Definicja

Weksel to papier wartościowy, ściśle określony przez prawo wekslowe. Stanowi bezwarunkowe zobowiązanie jednej strony do zapłaty określonej kwoty pieniężnej.

Regulacje prawne

Zasady wystawiania i obrotu wekslami reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe.

Funkcje weksla