Co to jest windykacja terenowa

Co to jest windykacja terenowa?

Co to jest windykacja terenowa? –  najczęściej przeprowadzana jest w sytuacji, gdy dłużnik nie reaguje na telefony, maile, wezwanie do zapłaty wysyłane pocztą.

Polega na przeprowadzaniu wizyt w miejscu zamieszkania, pobytu, pracy czy siedzibie firmy. Jest skutecznym i często wykorzystywanym narzędziem w trakcie windykacji należności.

Jakie korzyści daje windykacja terenowa?

Należy zauważyć, że poza możliwością bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem, jest także sposobem na ustalenie wielu ważnych faktów dotyczących sytuacji majątkowej dłużnika, przyczyny powstania zadłużenia. 

Poczynione ustalenia mogą odegrać istotną rolę w trakcie późniejszego postępowania sądowego.

W trakcie bezpośredniego spotkania z dłużnikiem windykator terenowy może ustalić termin oraz zasady spłaty zobowiązania, podpisać ugodę, wskazać konsekwencje wynikające z nieterminowego regulowania należności oraz zdyscyplinować dłużnika.

Windykacja terenowa uświadomienie dłużnikowi sytuacji.

Windykacja bezpośrednia umożliwia uświadomienie dłużnikowi, w jakiej sytuacji się znalazł. Działania powinny być jednak prowadzone w sposób świadomy, bez niepotrzebnych emocji.

Windykator terenowy ma za zadaniem przeprowadzić rzeczową oraz spokojną rozmowę z dłużnikiem. W rolę negocjatora z pewnością o wiele trudniej będzie wcielić się wierzycielowi, powstrzymać emocje oraz zachować spokój, ze względu na wcześniejsze relacje z dłużnikiem, szczególnie w sytuacji, gdy zator płatniczy związany z nieregulowaniem zadłużenia przyczynił się do powstania poważnych kłopotów z płynnością finansową w firmie.