Czy wywiad gospodarczy jest legalny?

Etyka i prawo

Wywiad gospodarczy dokonywany jest zgodnie z zasadami etyki i prawem.