Ile kosztują usługi windykacyjne?

Koszt windykacji polubownej

Usługi windykacyjne rozliczane są najczęściej w formie prowizji od odzyskanych należności.
Wysokość prowizji zależy od wielu czynników i waha się od 3 do 50%.
Czynnikiem decydującym jest wiek odzyskiwanego długu. Od tego bowiem w głównej mierze zależy skuteczność postępowania windykacyjnego.
Duże znaczenie ma również rodzaj wierzytelności oraz kwota należności.