Kiedy warto korzystać z monitoringu należności?

Usługa monitoringu należności skierowana jest przede wszystkim do podmiotów posiadających większą ilość kontrahentów, zwłaszcza gdy faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności.

Nawet niewielkie opóźnienia poszczególnych płatności mogą poważnie zachwiać równowagę finansową firmy. Większość firm zmuszona jest wówczas korzystać z finansowania zewnętrznego, co podnosi koszty, a w konsekwencji zmniejsza rentowność firmy. Co więcej, odzyskana stabliność finansowa jest tylko pozorna i w przypadku powtarzających się zaburzeń płatniczych prowadzi do poważnych problemów.

W przypadku układu hierarchicznego, w którym wpływ należności uzależniony jest od stabilności finansowej kilku innych podmiotów, w chwili pojawienia się zatoru płatniczego szybkie reagowanie jest warunkiem decydującym o istnieniu przedsiębiorstwa.

Przejdź do usługi