Na czym polega skup weksli?

Weksel stanowi rodzaj zabezpieczenia, a także skuteczne narzędzie dochodzenia roszczeń. Prowadzony skup weksli to oferta dla osób, które chcą sprzedać weksel. Jest to rozwiązanie niezwykle korzystne, ponieważ umożliwia uzyskanie środków jeszcze przed terminem płatności, wskazanym na wekslu, dodatkowo stanowi zabezpieczenie w sytuacji, gdy druga strona nie wywiązała się ze swojego zobowiązania.

Skup wierzytelności to sposób na zaoszczędzenie czasu oraz nerwów, podczas dochodzenia roszczeń.