Kancelaria Prawna Lex Legis Group - skuteczna windykacja długów

Na czym polega windykacja należności?

Dochodzenie roszczeń

Windykacja należności to dochodzenie roszczeń na drodze pozasądowej lub sądowej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

Etapy windykacji

Początkowym etapem postępowania windykacyjnego jest windykacja polubowna. Stanowi ona rodzaj mediacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Opiera się na dialogu i negocjacjach, a jej nadrzędnym celem jest doprowadzenie do ugody.

Profesjonalnie prowadzona windykacja polubowna wykazuje dużą skuteczność.