W jaki sposób monitoring płatnosci poprawia płynność finansową?

Monitoring płatności zapewnia płynność finansową głównie poprzez stały kontakt z kontrahentami, przypominanie im o zbliżających się terminach płatności, szczególnie w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Doświadczenia naszych Klientów pokazują, że prowadzony przez nas monitoring faktur znacznie poprawia dyscyplinę płatniczą kontrahentów.

Dzięki utrzymywaniu relacji partnerskich kontrahenci chętniej informują również o spodziewanych opóźnieniach w płatności jeszcze przed terminem wymagalności, co pozwala na szybkie wdrożenie działań zapobiegawczych.

Prowadzone przez nas bieżące analizy wpływów pozwalają eliminować ukryte koszty związane z finansowaniem nieopłaconych w terminie należności oraz na podejmowanie świadomych działań przed wystąpieniem problemów płatniczych kontrahentów. Dzięki monitoringowi faktur liczba należności trudno ściągalnych jest ograniczona do minimum, podobnie jak liczba działań windykacyjnych.