Jak dochodzić roszczeń z weksla?

Szybka i prosta egzekucja

Windykacja należności na drodze sądowej jest skomplikowana i czasochłonna. Wiąże się też z dużym nakładem finansowym. To najważniejsze czynniki, które często utrudniają, a wręcz uniemożliwiają dochodzenie roszczeń przez osoby poszkodowane.
Wyjątkiem są roszczenia z weksla. Ich odzyskiwanie należy bowiem do najszybszych i najprostszych.
Posiadanie weksla umożliwia szybką egzekucję należności, ponieważ dla roszczeń w z weksla ma zastosowanie postępowanie nakazowe.
 

Właściwość sądu

Pozew w sprawie dochodzenia roszczeń z weksla może być skierowany albo do sądu, którego siedziba odpowiada określonemu miejscu zapłaty albo siedzibie dłużnika.

 

Postępowanie nakazowe

Podczas składania pozwu w sprawie roszczenia z weksla należy wyraźnie domagać się rozpoznania sprawy w trybie postępowania nakazowego.
W przypadku braku takich wytycznych sąd nie ma obowiązku stosowania tego trybu.
 
Do pozwu musi być dołączony oryginał weksla, stanowiący wymóg formalny złożenia pozwu (art. 485 KPC).
W przypadku braku załączenia oryginału powód zostaje wezwany do uzupełnienia tego braku formalnego, pod rygorem zwrotu pozwu (art. 130 KPC).
 
Wszczęcie postępowania nakazowego następuje po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
Sprawdzeniu podlega przede wszystkim prawdziwość dokumentu oraz jego treść.
 
Jeśli dokument jest oryginalny i został sporządzony prawidłowo, a jego treść nie wzbudza wątpliwości, zostaje wydany nakaz zapłaty.
 
 

Nakaz zapłaty

Zgodnie z art. 491 KPC wydając nakaz zapłaty sąd orzeka, że pozwany zobowiązany jest w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości, wraz z kosztami albo wnieść w tym terminie zarzuty.

Nakaz zapłaty wydany na podstawie weksla może być w formie skróconej umieszczony na jego odpisie.

Nakaz zapłaty jest skutecznym narzędziem na drodze odzyskiwania należności. Stanowi również podstawę do zabezpieczenia roszczenia, np. poprzez hipotekę przymusową na nieruchomości dłużnika lub zajęcie jego wynagrodzenia za pracę. Co więcej, nakaz zapłaty stanowi tytuł zabezpieczenia już w momencie jego wydania. Oznacza to, że wierzyciel może domagać się zabezpieczenia zanim wyrok posiadać będzie klauzulę wykonalności.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację