Jak odzyskać należności?

Jak odzyskać należności? Żeby odzyskać należności należy podjąć czynności windykacyjne. Na pojęcie windykacji składa się szereg czynności, zarówno faktycznych, jak i procesowych, przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jeśli chcesz odzyskać należności np. od nieuczciwego kontrahenta, musisz podjąć odpowiednie kroki. 

Wyróżnić należy trzy etapy windykacji:

Nazywana jest windykacją miękką. Na tym etapie kierowane jest do dłużnika wezwanie do zapłaty oraz negocjowane są warunki spłaty zadłużenia – za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji m.in. telefonu, maila, a także monitorowane działania. Windykacja polubowna może zakończyć się powodzeniem, szczególnie w sytuacji, gdy zadłużenie powstało niedawno;

Gdy windykacji polubowna jest nieskuteczna, dłużnik uchyla się od spełnienia roszczenia, konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego oraz uzyskanie orzeczenia sądowego np. nakazu zapłaty. Należy również wystąpić do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Nakaz zapłaty z nadaną klauzulą wykonalności stanie się tytułem wykonawczym, na podstawie którego komornik będzie mógł podjąć postępowanie egzekucyjne;

Prowadzone jest przez komornika, po złożeniu wniosku o rozpoczęcie egzekucji. Niezwykle często zdarza się, że pojęcie egzekucji mylnie utożsamiane jest z windykacją, która z kolei jest terminem znacznie szerszym, obejmującym kilka etapów, o których dokładniej mówiliśmy powyżej. W przypadku prowadzenia przez komornika postępowania egzekucyjnego, najczęstszą formą egzekucji jest egzekucja z rachunku

 

Aby odzyskać należności warto jest jak najwcześniej podjąć konkretne działania, ponieważ czas najczęściej działa na niekorzyść wierzyciela.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację