Jak zlecić windykację należności?

Windykacja należności jest trudnym procesem, który pochłania dużo czasu, nerwów, oraz środków. Dlatego też istnieje możliwość zlecenia odzyskania należnych wierzycielowi kwot za pośrednictwem specjalnych podmiotów – są nimi firmy windykacyjne. Zleceniodawca ustala zakres działań windykacyjnych, a także wybiera metody odzyskania należności. Zleceniobiorcą jest firma windykacyjna, która po przyjęciu zlecenia działa w imieniu zleceniodawcy. Odzyskane należności wpływają na konto zleceniodawcy. Istotne jest to, że zlecenie odzyskania należności może dotyczyć wyłącznie etapu polubownego. Zakres zlecenia może zaś dotyczyć zarówno pojedynczej wierzytelności, jak i całego pakietu.

Cechą charakterystyczną usługi windykacji należności jest to, że – jak sama nazwa wskazuje – pomiędzy obiema stronami podpisywany jest stosunek zlecenia. Zlecenie realizowane jest w formie windykacji bezpośredniej jako bezpośredni kontakt z dłużnikiem – zleceniobiorca działa w imieniu i na polecenie zleceniodawcy. Zleceniodawca ma do wyboru cztery zakresy działania; zakres polubowny obejmuje motywowanie dłużnika do dobrowolnej i szybkiej spłaty zadłużenia. Zakres sądowy obejmuje zaś postępowanie sądowe w trybie nakazowym, działania egzekucyjne to wspomaganie egzekucji komorniczej, prowadzonej przez właściwego miejscowo komornika. Istnieje także zakres pełny windykacji, obejmujący wszystkie postępowania.

Przy zawieraniu zlecenia zleceniodawca zazwyczaj nie jest obciążony żadnymi zaliczkami ani wstępnymi opłatami; wynagrodzenie ma zaś postać prowizji i jest wypłacane za skuteczne wykonanie czynności windykacyjnych. W przypadku nieskutecznego wykonania czynności zleceniodawca nie ponosi żadnych kosztów, związanych z wykonaniem rzeczonych czynności. Na etapie polubownym niektóre firmy windykacyjne określają realny czas realizacji zlecenia na około 30 dni. Umowa między zleceniodawcą a zleceniobiorcą może obejmować długoterminową obsługę, mogą być nią objęte także wymagalne należności, bezsporne i udokumentowane.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację