Na czym polega sprzedaż długów na giełdzie?

Sprzedaż długów na giełdzie wierzytelności – jak to działa?

Praktycznie każda firma w toku swojej działalności napotyka na problem z nieopłaconą fakturą. O ile niewielkie kwoty nie powodują komplikacji, o tyle większe mogą już mniej lub bardziej poważnie zaburzyć płynność finansową przedsiębiorstwa. Wielokrotnie to właśnie nie brak zysków, lecz nieuregulowane zobowiązania są główną przyczyną upadku firm. Na szczęście jeśli nie możemy dojść do porozumienia z dłużnikiem, istnieje szansa, aby odzyskać swoje pieniądze poprzez sprzedaż wierzytelności. Możemy w tym celu skorzystać bezpośrednio z usług firmy windykacyjnej lub z internetowej giełdy długów. Na czym polega sprzedaż długów i jakie korzyści płyną z tego rozwiązania?

 

Na czym polega sprzedaż długów?

Kwestie wierzytelności reguluje kodeks cywilny, a konkretnie art. 509 kc. Jest w nim mowa o tym, iż wierzyciel ma prawo do przeniesienia wierzytelności na inny podmiot – osobę trzecią i nie ma potrzeby uzyskiwania w tym celu zgody dłużnika. Przeniesienia nie można dokonać jedynie w przypadku, gdyby było to niezgodne z ustawą, zastrzeżeniem umownym lub właściwością zobowiązania. W wyniku przeniesienia dług może zostać sprzedany, a na nabywcę przechodzi nie tylko wierzytelność, ale i wszelkie związane z nią prawa, a więc również roszczenie o zaległe odsetki. Strona sprzedająca wierzytelność określana jest jako wierzyciel pierwotny, natomiast podmiot dokonujący wykupu długów jest wierzycielem wtórnym.

Warto pamiętać, że wykupywanie długów wcale nie musi odnosić się jedynie do długów. Istnieje bowiem możliwość sprzedaży wierzytelności z odroczonym terminem płatności. Zwykle odnosi się to do transakcji, w których klient ma długi czas na uregulowanie faktury, a przedsiębiorca nie chce czekać tak długo na pieniądze. 

 

Odsprzedaż długu a faktoring

Faktoring to szczególny przypadek cesji wierzytelności. Opiera się na wykupie jedynie tych, które są nieprzeterminowane. Zwykle umowa faktoringu obejmuje także dodatkowe usługi, takie jak monitoring faktur, prowadzenie rozliczeń i windykację. Wyróżnia się trzy rodzaje faktoringu: pełny, niepełny oraz mieszany. Różnią się one stopniem ryzyka, jakie zostaje po stronie wierzyciela w sytuacji, gdy nie uda się wyegzekwować należności od dłużnika. Przykładowo, w faktoringu niepełnym przedsiębiorca musi wówczas zwrócić pieniądze, które nabył od faktora w ramach zakupu wierzytelności.

 

Sprzedaż wierzytelności – dlaczego się opłaca?

Przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią to korzystne rozwiązanie, które zapewnia przedsiębiorcom możliwość odzyskania długu błyskawicznie. Skupy długów za gotówkę często wypłacają pieniądze nawet tego samego dnia, w którym zwrócimy się do nich z problemem wyegzekwowania należności. Na taką szybkość nie można liczyć, próbując odzyskać pieniądze na drodze sądowej, nawet jeśli decydujemy się przy tym skorzystać z pomocy takich podmiotów jak KRUK S.A,, które oferują wsparcie od momentu wszczęcia postępowania sądowego, aż do momentu uzyskania tytułu wykonawczego.

Warto też wziąć pod uwagę, że postępowanie sądowe nie zawsze zapewnia duże szanse na odzyskanie pieniędzy, gdyż zanim cały proces zostanie doprowadzony do końca i komornik przystąpi do przeprowadzenia egzekucji, płatnik może ukryć majątek i postawić firmę w stan upadłości albo zlikwidować działalność. Osoba, która zdecyduje się sprzedać dług, nie ponosi ryzyka takiej sytuacji. Z kolei osoba, która zdecyduje się kupić długi, może na tym zarobić. Nabywca dokonuje bowiem kupna długu oferując wierzycielowi pierwotnemu pewną część wartości nominalnej zobowiązania. Wielkość tej części zależy głównie od szacowanej wypłacalności dłużnika i może sięgać nawet 95%.

A jakie korzyści wykupienie długów może mieć dla samej osoby zadłużonej? Przede wszystkim ma ona szansę spłacić dług na nowych warunkach, które wynegocjuje z  wierzycielem wtórnym. Niektóre firmy nie mają złych intencji, ale zwyczajnie chwilowo znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, dlatego cenna może być dla nich możliwość rozłożenia długu na niewielkie raty, które są realne do spłacenia. Pozytywne jest również to, iż można uniknąć postępowania sądowego, które generuje koszty i zabiera czas.

 

Sprzedaż długów firmie windykacyjnej

Sprzedając dług musimy liczyć się z tym, że pracownik firmy windykacyjnej nie zaproponuje nam konkretnej oferty, póki nie zbierze niezbędnych informacji. Są one zbierane w tzw. wywiadzie gospodarczym przeprowadzonym wobec płatnika. Ostateczna decyzja podejmowana jest na w oparciu o różne czynniki, przede wszystkim na podstawie stopnia niewypłacalności zadłużonego czy też szans na polubowne załatwienie sprawy. Wywiad gospodarczy nie zawsze musi wiązać się jednak z kupowaniem długu. Do firmy zarządzającej wierzytelnościami możemy zwrócić się też przed rozpoczęciem współpracy z danym podmiotem, aby oszacować ryzyko tej współpracy czy też zorientować się, na ile współpraca taka będzie w stanie umożliwić nam zyskanie przewagi konkurencyjnej. Z usług wywiadowni korzystają także firmy pożyczkowe.

 

Giełda długu – co to takiego?

Giełda długów to swojego rodzaju internetowy serwis aukcyjny. Znajdziemy na nim dokładne dane na temat dłużników i kwoty zadłużenia, a udostępnianie tych danych jest zgodne z prawem, co reguluje m.in. art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych i art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych. Każda osoba uprawniona do przeniesienia wierzytelności ma prawo wystawić dług na sprzedaż i oczekiwać, aż otrzyma korzystną ofertę jego odkupu.

Przed wystawieniem długu na giełdzie wierzyciele często wysyłają do swoich dłużników wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu na giełdę wierzytelności. W wielu przypadkach działa ono na dłużników mobilizująco, gdyż doskonale zdają sobie sprawę, że umieszczenie nazwy ich firmy na tak niechlubnej, publicznie dostępnej liście nie oznacza nic dobrego – ani w kwestii możliwości nawiązywania współpracy z innymi podmiotami ani samej opinii publicznej o firmie. Do tego dochodzi perspektywa samej zmiany wierzyciela, który może postawić nieco inne warunki spłaty zadłużenia, niekoniecznie korzystne dla zadłużonego.

 

Skupowanie długów – kto dokonuje płatności?

Nie trzeba czekać, aż firma windykacyjna wyegzekwuje należności od dłużnika – to firma prowadząca skup niezapłaconych faktur czy innych zobowiązań dokona wypłaty środków na konto bankowe wierzyciela zaraz po tym, jak podpisze on dokumenty związane z przeniesieniem wierzytelności. Wierzyciel pierwotny nie jest więc obarczony ryzykiem niewypłacalności zadłużonego kontrahenta oraz nie musi pokrywać dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem windykacji. Większość giełd wymaga jedynie wniesienia drobnej opłaty za zamieszczenie wierzytelności w serwisie, ale nie pobiera prowizji od odkupu, a więc jeżeli sprzedamy dług, np. w wysokości 1000 zł za 900 zł, całe 900 zł trafi na nasze konto.

 

Skup wierzytelności – co dzieje się, gdy dług został sprzedany?

W momencie sprzedaży długu już nic nie łączy nas z dłużnikiem. Od tej pory to podmiot, który nabył prawo do wierzytelności, w pełni zajmuje się jej obsługą. Twój dłużnik otrzyma natomiast od nowego wierzyciela oficjalny dokument zawiadamiający o cesji wierzytelności. Zwykle jest on wysyłany listem poleconym. Będą w nim zawarte informacje o nowych warunkach spłaty i nowym rachunku bankowym, na jakie należy dokonywać wpłat. Dłużnik otrzyma też wezwanie do zapłaty od nowego wierzyciela.

 

Skupowanie wierzytelności – pomoc nie tylko dla przedsiębiorców

Omawiane rozwiązanie przeznaczone jest dla osób fizycznych i firm. Oznacza to, że równie dobrze na wspomnianej giełdzie można umieścić dane na temat osoby prywatnej, która jest naszym dłużnikiem i oczekiwać, aż znajdzie się osoba zainteresowana odkupieniem takiego długu. Można też zwrócić się po pomoc bezpośrednio do firmy windykacyjnej. Istnieją firmy ukierunkowane tylko na skup długów prywatnych i takie, które zajmują się wszystkimi przypadkami dłużników.

 

Co warto wiedzieć o skupie długów – podsumowanie

Tematem sprzedaży wierzytelności powinni zainteresować się wszyscy, którzy mają problem ze ściągnięciem należności od swojego płatnika. Choć w ten sposób nie odzyskamy pełnej kwoty, jest to korzystne rozwiązanie, dzięki któremu nie pozostaniemy z niczym. Warto zdecydować się na niego jak najszybciej, aby dług nie uległ przedawnieniu. W przypadku zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą, termin przedawnienia wynosi tylko 3 lata. Sprzedający może także liczyć na lepsze oferty odkupu, jeśli dług nie jest bardzo przeterminowany. Pamiętajmy też, że im wcześniej uda się odzyskać pieniądze, tym wcześniej możemy je zainwestować, a długa i bezskuteczna próba odzyskania ich na własną rękę często może przynieść jeszcze większe straty, niż te, które wynikną z odsprzedaży długu.

W Lex Legis Group prowadzimy giełdę i skup długów, a także skup takich wierzytelności jak obligacje inwestorskie, pożyczki prywatne i nakazy zapłaty – wyroki sądowe. Skorzystaj z fachowego wsparcia i otrzymaj należne pieniądze błyskawicznie.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację