Niezapłacona faktura – co zrobić?

Przedsiębiorca musi mierzyć się z różnymi problemami. Zdarza się, że kontrahent nie zapłacił za fakturę, mimo iż otrzymał usługę lub towar, co do którego nie zgłasza zastrzeżeń. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście można wystosować wezwanie do spłaty zobowiązania i dalej cierpliwie czekać na przelew, ale w przypadku większych kwot problem jest dużo poważniejszy. Opóźnienie w transakcjach handlowych rzutuje bowiem na płynność finansową firmy, przez co nie może ona prawidłowo funkcjonować. Co prawda przewidziane są różne formy wsparcia dla przedsiębiorców próbujących odzyskać należności, np. w postaci ulgi na złe długi zwalniającej z konieczności uiszczenia podatku od nieotrzymanej kwoty, ale zwykle nie jest to wystarczające. Najlepiej skorzystać wówczas z rozwiązania, które zapewni możliwość błyskawicznego uzyskania pieniędzy z niezapłaconej faktury. Dowiedzmy się więcej o możliwościach, jakie mamy w takim przypadku.

 

Niezapłacona faktura – próba polubownego załatwienia sprawy

Oczekiwanie na należne pieniądze zawsze jest powodem nerwów i stresu, ale zanim zdecydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, trzeba spróbować rozwiązać sprawę polubownie. Już następnego dnia po upływie terminu zapłaty wierzyciel lub reprezentująca jego interesy firma windykacyjna może wezwać dłużnika do zapłaty. Mowa o skierowaniu do niego zawiadomienia z przypomnieniem o nieopłaconej fakturze. Może bowiem okazać się, że dłużnik zwyczajnie zapomniał o płatności lub ma chwilowe problemy z płynnością finansową i szczera rozmowa wystarczy, aby ustalić nowy, wiążący termin czy też dogadać się na rozłożenie należności na raty.

jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę, jeżeli jednorazowe wysłanie wezwania do zapłaty nie rozwiązało problemu? Możemy wówczas ponowić wezwanie. Trzecia próba powinna jednak mieć już formę ostatecznego wezwania do zapłaty, po którym wierzyciel ma prawo dochodzić swoich praw na drodze sądowej.  Pamiętajmy, że przedsądowe wezwanie do zapłaty należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Brak zapłaty za fakturę – rozwiązanie problemu na drodze sądowej

Jeżeli próba polubownego załatwienia sprawy zawiedzie, jak odzyskać pieniądze za fakturę? Zgodnie z tradycyjną ścieżką postępowania, następnym krokiem jest złożenie pozwu do sądu. Dokument ten musi musi zostać sporządzony w odpowiedniej formie, z uwzględnieniem wymogów pisma procesowego. Warto pamiętać, że w pozwie mamy także prawo sformułowania żądań odnośnie odsetek od niezapłaconej faktury, ale musimy wiedzieć, jak dużej kwoty możemy się domagać. Trzeba też pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. w życie weszły zmiany w rekompensatach za opóźnienie w płatnościach. Szczegóły na ten temat dostępne są w Ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

Warto wiedzieć, gdy w przypadku braku zapłaty sprawa zostanie skierowana na drogę sądową, wcale nie musi oznaczać to tradycyjnego postępowania sądowego. Często w sprawach o roszczenia pieniężne sądy wydają tzw. nakaz zapłaty. Postępowanie nakazowe, w porównaniu do sądowego, co prawda obniża koszty i przyspiesza rozwiązanie sprawy, ale nadal w dużym stopniu angażuje wierzyciela i wymaga od niego znajomości przepisów prawa.  

 

Brak płatności za fakturę

Jeżeli wnieśliśmy sprawę do sądu, ale nic nie zmieniło się w kwestii niezapłaconej faktury, co dalej zrobić? Trzeba cierpliwie zaczekać do końca procesu, bowiem dochodzenie należności na drodze sądowej może skończyć się zapłatą lub wyrokiem, który następnie musi zyskać klauzulę wykonalności, aby w sprawę mógł zostać zaangażowany komornik. Do egzekucji komorniczej można bowiem przystąpić dopiero wtedy, gdy istnieje tytuł wykonawczy oraz gdy wierzyciel złożył pisemny wniosek o wszczęcie egzekucji. Im wyższa kwota długu, tym proces egzekucyjny będzie trwał dłużej, dlatego zanim zdecydujemy się na dochodzenie należności w sądzie, warto uświadomić sobie, jak wiele czasu to zajmie i rozważyć alternatywne rozwiązania. Jak odzyskać pieniądze za fakturę szybciej i łatwiej?

 

Windykacja niezapłaconych faktur

Wiemy już, co zrobić, gdy ktoś nie zapłacił faktury, ale trzeba przyznać, że prowadzenie działalności gospodarczej i jednoczesne samodzielne egzekwowanie należności od nieuczciwych kontrahentów może być czasochłonnym i wymagającym zadaniem. Warto pamiętać, że dużo łatwiej możemy odzyskać swoje pieniądze powierzając sprawę firmie windykacyjnej lub kancelarii specjalizującej się w windykacjach. To podmioty, które przez lata działalności wypracowały już skuteczne sposoby na windykację należności, a sama ich renoma sieje postrach wśród nierzetelnych kontrahentów i zmusza do poważnego podejścia do sprawy. Kancelarie windykacyjne, takie jak Lex Legis Group, świadczą kompleksową pomoc, zarówno na etapie windykacji przedsądowej, jak i działając w imieniu wierzyciela na etapie sądowego odzyskiwania należności z tytułu nieopłaconej faktury.  

 

Niezapłacona faktura za usługę – giełda wierzytelności

Innym sposobem, w jaki możesz odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury, jest wystawienie jej na tzw. giełdę wierzytelności. To coś w rodzaju serwisu aukcyjnego, na którym każdy wierzyciel uprawniony do przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią ma prawo dodać ogłoszenie, w którym zawarte zostaną informacje na temat danych dłużnika oraz kwoty zadłużenia. W odpowiedzi na to ogłoszenie, otrzymuje on od różnych podmiotów propozycje odkupu długu i może wybrać ofertę, która odpowiada mu najbardziej. Co prawda w taki sposób nie uzyskamy pełnej zapłaty należności, ale warto wiedzieć, że w wielu przypadkach oferty odkupu sięgają nawet 95% wartości faktury, a niewielka strata zdecydowanie rekompensowana jest przez zaoszczędzony czas, który musielibyśmy poświęcić na pisanie wezwań do zapłaty, wnoszenie pozwu i udział w postępowaniu sądowym. Jeżeli więc nie wiemy, co zrobić z niezapłaconą fakturą, giełda wierzytelności jest doskonałym sposobem, aby błyskawicznie odzyskać prawie całą należną kwotę za wykonaną usługę czy sprzedany towar i pozbyć się problemu raz na zawsze, bowiem od momentu odkupu to nowy wierzyciel będzie kłopotał się z wyegzekwowaniem zapłaty od dłużnika.

 

Brak zapłaty za fakturę – jak sprawa skończy się dla dłużnika?

W przypadku, gdy klient nie płaci faktury i dojdzie do sprzedaży długu, dłużnik otrzyma od nowego wierzyciela listowne zawiadomienie o cesji wierzytelności. To dokument informujący o nowych warunkach spłaty zadłużenia oraz zawierający nowe dane do uiszczenia należności. Nowy wierzyciel zobowiązany jest też wystawić dłużnikowi własne wezwanie do zapłaty. Z perspektywy dłużnika, sprzedaż niezapłaconej faktury i wynikająca z tego zmiana wierzyciela może być zatem korzystna lub nie – w zależności od tego, jakie będą żądania nowego wierzyciela. Przykładowo, jeżeli wcześniejszy wierzyciel nie wyrażał zgody na płatność ratalną, a nowy będzie dopuszczał taką możliwość, uregulowanie należności może stać się łatwiejsze. 

 

Co w przypadku, gdy sprzedaż niezapłaconych faktur jest niemożliwa?

Czasem sprzedaż niezapłaconych faktur na giełdzie jest możliwa, np. ze względu na zapisy w umowie zakazujące przenoszenia wierzytelności. Trudno jednak, by z tego powodu pogodzić się z brakiem zapłaty za fakturę. Co robić w takim przypadku, aby uniknąć przechodzenia przez długi i kosztowny proces sądowy? W zależności od wartości przedmiotu sporu, możemy uciec się do legalnych metod, które będą miały na celu zmobilizowanie dłużnika do zapłaty faktury. Przykładowo, możemy zapowiedzieć mu, że będziemy starać się o wpisanie go do Krajowego Rejestru Dłużników (KRD). To biuro informacji gospodarczej, którego bazy dostępne są publicznie. Taki wpis mógłby więc mieć dla dłużnika poważne konsekwencje, począwszy od zniszczenia dobrej reputacji firmy i zmniejszenia jej szans na podejmowanie nowych współprac, aż po trudności w uzyskaniu przez niego kredytu czy leasingu. 

 

Przeterminowane faktury

Na koniec, warto przypomnieć, że duże znaczenie w całym procesie ubiegania się o należne pieniądze ma nie data wystawienia faktury, lecz termin płatności faktury. Jeżeli minął, uznaje się, że mamy do czynienia z przeterminowaną fakturą i wówczas można skorzystać ze wszystkich opisanych w artykule metod. Jeśli natomiast dłużnik ma jeszcze czas na uregulowanie zobowiązania, ale z różnych przyczyn nie chcemy czekać do końca terminu, lecz uzyskać pieniądze jak najszybciej, możemy skorzystać z tzw. faktoringu. To szczególny rodzaj cesji wierzytelności, która w zależności od ustaleń może wiązać się z mniejszym lub większym ryzykiem dla wierzyciela, w zależności od tego, czy należność końcowo zostanie przez dłużnika zapłacona. Dla wielu przedsiębiorców jest to jednak korzystny sposób na natychmiastowe uzyskanie pieniędzy z niezapłaconej faktury.

 

Jesteś przedsiębiorcą i nie wiesz, co zrobić z niezapłaconą fakturą? Skorzystaj z naszej giełdy wierzytelności lub zleć windykację naszym doświadczonym specjalistom. Zapraszamy – Lex Legis Group.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację