Odroczony termin płatności faktur to duży problem dla wielu przedsiębiorstw

Faktury z odroczonym terminem płatności stały się standardem w większości przedsiębiorstw. Przeciętny czas przeznaczony na zapłatę faktury w ciągu ostatnich lat wydłużył się z 30 do 90 dni.

Ze względu na trudności finansowe wielu segmentów rynku przyjętą praktyką firm staje się zapłata w ostatnim dniu wskazanego terminu. Co więcej, statystyki pokazują, że przy wydłużonych terminach płatności coraz częściej należność regulowana jest z kilku- lub nawet kilkunastodniowym opóźnieniem.

Świadome zarządzanie ryzykiem

Samo odroczenie terminu płatności jest sporym wyzwaniem dla firm, szczególnie gdy muszą zmierzyć się z kosztem inwestycyjnym. Dotyka to głównie przedsiębiorstw produkcyjnych, które muszą ponieść nie tylko koszt wynagrodzenia pracowników, ale już dużo wcześniej koszty materiałów i eksploatacji urządzeń. Obecnie popularny, wymuszony przez rynek, 3-miesięczny okres oczekiwania na płatność, przy dużych projektach inwestycyjnych wydaje się być trudny do zaakceptowania i nieuzasadniony ekonomicznie.

Dlatego każdy dodatkowy dzień opóźnienia w zapłacie faktury nie powinien być już akceptowany. Może oznaczać poważne zaburzenie płynności finansowej, prowadzić do zatorów płatniczych i utraty zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstwa.

Odraczanie terminów płatności to tak naprawdę udzielanie kredytu kupieckiego i zawsze wiąże się z ryzykiem, a jego minimalizacja wymaga świadomego zarządzania.

W tym celu zarówno kontrahent, jak i związane umową wierzytelności, muszą podlegać stałemu monitoringowi.

Wywiad gospodarczy

Szczególnej ostrożności stron wymagają duże kontrakty, zwłaszcza gdy obciążone są wysokimi karami umownymi.

W przypadku układu hierarchicznego, z zaangażowaniem finansowym kilku podmiotów, ryzyko zatoru płatniczego jest dużo bardziej prawdopodobne. Może mieć wpływ nie tylko na stabilność przedsiębiorstwa, ale nawet decydować o jego istnieniu.

Aby mieć pewność podejmowanych decyzji konieczna jest pełna informacja o kontrahencie, jego powiązaniach gospodarczych i sytuacji finansowej. Ma to znaczenie nie tylko na etapie podpisywania kontraktu, ale również w trakcie jego trwania.

Monitoring należności

Choć wielu przedsiębiorców podchodzi do tego z niedowierzaniem, terminowo realizowane należności mogą stać się przyjętą, dobrą praktyką kontrahentów. Nawet w przypadku okoliczności niezależnych i nieprzewidzianych, wczesne reagowanie pozwala na uniknięcie przykrych konsekwencji.

Ważne jest wypracowanie dyscypliny płatniczej kontrahentów, stały kontakt i bieżąca analiza faktur, należności i wpływów.

Relacje partnerskie w biznesie to wzajemne spełnianie zobowiązań. Jasna sytuacja finansowa pomiędzy kontrahentami jest gwarancją sukcesu, nawet w sytuacjach kryzysowych.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację