Czy warto sprzedać wierzytelność?

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu.

Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej.

Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc).

Ze względu na fakt, że skupem wierzytelności zajmują się podmioty o dużym doświadczeniu w windykacji, na zmianie wierzyciela zyskuje również dłużnik. Profesjonalne podejście nabywcy długu pozwala w większości wypadków na podpisanie ugody na dogodnych dla stron i realnych do realizacji warunkach.

Cena skupu wierzytelności

Cena jaką można uzyskać ze sprzedaży wierzytelności zależy od formy jej udokumentowanie, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku.
Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

Przejdź do usługi

Skup wierzytelności

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Definicja Weksel in blanco to tzw. weksel niezupełny. Jest to weksel podpisany, ale niewypełniony lub celowo wypełniony tylko w części. Podpisany weksel in blanco, który zawiera upoważnienie odbiorcy do jego wypełnienia może stanowić zabezpieczenie spłaty zobowiązań wystawcy.   Deklaracja wekslowa Deklaracja wekslowa (zwana również porozumieniem wekslowym) określa warunki wypełnienia weksla in blanco. Dokument ten stanowi zabezpieczenie przed nieuczciwym wypełnieniem weksla in blanco.

czytaj więcej..

Jak wygląda windykacja faktur ? Brak zapłaty za fakturę, częściowe opłacanie zobowiązania, opóźnienia w płatnościach – problemy te dotyczą wielu przedsiębiorców. Bez względu na to, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy przedsiębiorca posiada stałych kontrahentów.    Co zrobić w sytuacji, gdy mimo upływu czasu faktura nie zostaje uregulowana? Windykacja faktur to szereg działań zmierzających do uregulowania przez dłużnika powstałego zobowiązania. Pierwszym krokiem do odzyskania należności jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Pismo […]

czytaj więcej..

Czy sprzedaż długu jest legalna? Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, w którym wierzyciel podejmie decyzje o sprzedaży wierzytelności może przedmiotowy dług wystawić ma sprzedaż. Na sprzedaż wierzytelności gównie decydują się banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne które sprzedają długi swoich kontrahentów firmom zajmującym sie zarządzającym […]

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację