Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika?

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika? – Zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty równowartości kwoty 40 EUR, jako rekompensaty za poniesione koszty, związane z odzyskiwaniem należności.

Wskazana kwota jest opłatą zryczałtowaną, co w najprostszym ujęciu oznacza, że w całości jest doliczana do kwoty zobowiązania, bez konieczności wykazywania, jakie koszty w związku z windykacją zostały rzeczywiście poniesione, czyli przedstawiania rachunków oraz innych dokumentów.

 

Koszty windykacji przewyższają kwotę 40 EUR?

Co w sytuacji, gdy koszty windykacji przewyższają kwotę 40 EUR? W przypadku, gdy koszty windykacji przewyższą kwotę 40 EUR, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

 

Windykacja należności może być prowadzona na koszt dłużnika – w myśl wskazanych powyżej uregulowań.

Jednak pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ustawa dotyczy jedynie transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami, a dług musi być związany z wykonywaniem przez nich działalności gospodarczej – akt prawny nie odnosi się więc do windykacji długów od osób prywatnych, konsumentów. Ponadto transakcja, w związku z którą doszło do powstania zadłużenia, musi być zawarta po dniu 28 kwietnia 2013 roku.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację