Windykacja na koszt dłużnika?

Niezapłacone faktury, znaczny upływ czasu od terminu płatności, brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty, nieodbieranie telefonów, nieodpisywanie na maile – właśnie w ten sposób najczęściej zachowują się nieuczciwi kontrahenci, liczący na to, że nigdy nie będą musieli spłacać zobowiązań. Wielu wierzycieli, szczególnie w przypadku niskich kwot zadłużenia, rezygnuje ze starania się z odzyskania należności. Jedną z przyczyn niepodejmowania działań jest także obawa przed wysokimi kosztami postępowania windykacyjnego. W niniejszym artykule odpowiadamy na pytanie, czy możliwa jest windykacja na koszt dłużnika.

Windykacja na koszt dłużnika – co mówią przepisy?

Kwestię tę reguluje ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z przepisami wskazanego aktu, wierzycielowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu odzyskiwania należności, w uzasadnionej wysokości.

Aby rozpocząć procedurę windykacyjną należy najpierw znaleźć firmę, zajmującą się odzyskiwaniem wierzytelności.

Trzeba mieć na względzie, że zwlekanie z windykacją zadłużenia może nieść różne konsekwencje. Przede wszystkim, w tym czasie dłużnik może rozpocząć wyprzedawanie majątku, w celu uniknięcia odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania. Po ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy odzyskanie należności może okazać się wręcz niemożliwe. 

W jakiej wysokości przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu odzyskania należności?

Co do zasady wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro (przeliczonej na złote według odpowiedniego kursu). Kwota ta stanowi rekompensatę za koszty odzyskiwania należności.

Natomiast, co warte podkreślenia, oprócz omówionej powyżej kwoty, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Czy dłużnik może uchylać się od zapłaty kosztów windykacji?

W przeważającej części przypadków dłużnicy dobrowolnie zgadzają się pokryć koszty windykacji. Natomiast czasem konieczne może okazać się skierowanie sprawy do sądu, w celu uzyskania wyroku zasądzającego.

Należy mieć na względzie, iż po zleceniu windykacji profesjonalnej firmie, zajmie się ona kompleksowo odzyskaniem wierzytelności, przejmując na siebie ciężar dochowania wszelkich formalności. Nie da się zaprzeczyć, że jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorcy, który może zająć się innymi sprawami firmy.

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, iż przekazanie wierzytelności do windykacji profesjonalistom jest dobrym posunięciem, podkreślając fakt, że ostatecznym kosztem działań firmy windykacyjnej, co do zasady, obciążony zostanie sam dłużnik.

 

Jeśli posiadasz wierzytelność i z jakichś względów rezygnujesz z egzekwowania od dłużnika należności, zgłoś się do nas. Chętnie pomożemy Ci odzyskać Twoje pieniądze. Pamiętaj, że czas działa na Twoją niekorzyść, a zwlekając z podjęciem działań dajesz szansę dłużnikowi na uniknięcie odpowiedzialności.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację