Czy monitoring faktur nie odstrasza kontrahentów?

Wiele firm obawia się korzystania z usługi monitoringu faktur. Niepotrzebnie!

Usługa monitoringu należności poprawia relacje biznesowe, ponieważ eliminowana jest większość nieporozumień. Przy odroczonych płatnościach wielokrotnie brak wpływu nie jest związany ze złą wolą kontrahenta, a zwykłym zapomnieniem, czy też zgubieniem faktury.

Przypominanie o zbliżającym się terminie płatności jest bardzo dobrze postrzegane przez kontrahentów i w większości przypadków poprawia reputację firmy, jako świadomego i rzetelnego partnera biznesowego. Kontrahenci chętniej informują również z wyprzedzeniem o spodziewanych opóźnieniach w płatności, co pozwala na szybkie reagowanie jeszcze przed wystąpieniem problemów i eliminację zatorów płatniczych.

Jasna sytuacja finansowa pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami poprawia relacje biznesowe i pozwala na zachowanie partnerskich stosunków nawet w warunkach kryzysowych.