Czy sprzedaż długu jest legalna?

Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego. 

W sytuacji, w którym wierzyciel podejmie decyzje o sprzedaży wierzytelności może przedmiotowy dług wystawić ma sprzedaż.

Na sprzedaż wierzytelności gównie decydują się banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne które sprzedają długi swoich kontrahentów firmom zajmującym sie zarządzającym wierzytelnościami.

Jest to mechanizm znany na świecie i przewidziany przez przepisy prawa. W języku prawniczym taka sprzedaż nazywa się cesją lub przelewem wierzytelności.

W naszym kraju pozwalają na to paragrafy 509-516 Kodeksu Cywilnego. Zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika, Tym samym sprzedaż długu, zgodnie z przepisami, może się odbyć bez zgody i wiedzy Dłużnika. 

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.