Czy sprzedaż długu jest legalna?

Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zadzwoń teraz