Jak skutecznie windykować należności w transporcie?

Branża transportowa ma to do siebie, że zdarzają się opóźnienia przy zapłacie faktury za wykonaną usługę. Istotne jest to, aby wierzyciel właściwie zareagował, zanim taka praktyka wpłynie na finanse jego przedsiębiorstwa. Przewoźnicy oraz spedytorzy powinni mieć na uwadze to, że przepisy prawne zawsze są po ich stronie. 

Windykacja, jak i postępowanie sądowe, mogą być prowadzone na terenie Rzeczypospolitej zarówno przeciwko firmie zagranicznej, wywodzącej się z Unii Europejskiej, jak i tej spoza terenu Unii. Uzyskany tytuł egzekucyjny będzie wykonywany przez odpowiednie organy w kraju, z którego wywodzi się zalegający z zapłatą kontrahent. Ogromna większość należności jest egzekwowana w skuteczny sposób, prowadzone działania u podstaw mają zaś stałe umowy pomiędzy firmami windykacyjnymi a wierzycielami.

Podstawą wszelkiego działania powinno być wystosowanie do dłużnika wezwania do zapłaty przez firmę, odzyskującą należność. Wysłanie odpowiednio skonstruowanego pisma pozwala na kontynuowanie postępowania w sądzie, gdyż jest to możliwe po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej, lub po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.

Przy zlecaniu obsługi należności kancelarii, specjalizującej się w prawie transportowym, wierzyciele zyskują pewność, że cała procedura będzie przeprowadzona w sposób prawidłowy
i odzyskanie pieniędzy nie będzie stanowiło żadnego wyzwania.

Istotne jest, aby wierzyciel pamiętał o tym, że prawo transportowe jest skomplikowaną gałęzią prawa, jeśli chodzi o kwestie windykacji. Terminy płatności wynoszą zazwyczaj od 45 do 60 dni, a okres przedawnienia 12 miesięcy, dlatego też już po upływie kilku miesięcy wierzyciele muszą rozważyć zlecenie dochodzenia należności.

Bardzo ważne jest, aby wierzyciel nie zwlekał z rozpoczęciem działań windykacyjnych i podejmował je niezwłocznie. Terminy na dochodzenie roszczenia są bowiem krótkie, ich upływ uniemożliwia zaś skuteczne dochodzenie praw wierzyciela. Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od wydania przesyłki, roszczenia dochodzone na podstawie przepisów ustawy przedawniają się zaś z upływem roku. Należy raz jeszcze podkreślić – wierzyciel nie może dopuścić do przedawnienia, opieszałość wpływa bowiem na szybkość działania; może dojść bezskutecznego wezwania do zapłaty.

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację