Na czym polega miękka windykacja długów?

MIĘKKA WINDYKACJA

Panujący kryzys dotyka przedsiębiorców na każdym etapie działalności gospodarczej mają oni kłopoty z terminowym ściąganiem należności za sprzedane towary albo wykonane usługi. Jednak maja oni do dyspozycji odpowiednie narzędzia oraz specjalizujące się w odzyskiwaniu należności Kancelarie Prawne.

Windykacje rozróżniamy na twardą i miękką bez wątpienia  obie formy prowadzenia  windykacji dążą do jak najszybszej spłaty zadłużenia, różnią się one jednak metodami jakie wykorzystuje się podczas prowadzonych negocjacji. Dlatego ważnym czynnikiem przy wyborze skutecznych narzędzi jest przeprowadzenie czynności zmierzających do ustalenia sytuacji finansowej dłużnika oraz terminem w którym faktura stała się wymagalna.

Od czego zacząć?

Działania Windykacyjne rozpoczyna się od wysłania listem poleconym wezwania do zapłaty. Jest to pierwszy krok na drodze do odzyskania należnych nam pieniędzy. Niewątpliwie wezwanie do zapłaty jest jasnym sygnałem dla kontrahenta, że czas się skończył, a kolejne dni zwłoki mogą narazić go na nieprzyjemne konsekwencje związane z postępowaniem sądowym lub upublicznieniem jego zadłużenia na giełdzie wierzytelności.

Jakie istotne elementy powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

 • data i miejsce sporządzenia
 • dane wierzyciela
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty
 • kwota długu (opcjonalnie może zostać powiększona o naliczone odsetki)
 • termin spłaty długu (wyznaczony przez wierzyciela)
 • numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zapłaty
 • podpis osoby wysyłającej wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty możemy wystawić w momencie, gdy powstaje stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty. Może to być umowa o dzieło, faktura lub inny dokument potwierdzający wykonaną usługę. Przede wszystkim należy wyznaczyć termin spłaty zadłużenia zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni od dnia otrzymania korespondencji.

Należy zaznaczyć, iż miękka windykacja dąży do uzyskania spłaty zadłużenia na warunkach które zaakceptują obie strony konfliktu. Dlatego Niewątpliwie ważnym elementem jest doświadczenie w prowadzeniu trudnych rozmów. Podczas gdy dłużnik ma świadomość długu, ale jednak nie jest w stanie spłacić go w całości od razu, najlepszą formą porozumienia z wierzycielem są negocjacje. W ramach polubownej ugody uzgadniane są warunki spłaty zadłużenia, które są dogodne dla dłużnika. Wierzyciel ma za to pewność odzyskania należności.

Jeśli to nie wystarczy ?

Jeśli te działania nie przyniosą rezultatu możemy wystawić nasze należności na giełdzie długów. Ze względy na publiczny wymiar giełd wierzytelności wystawienie oferty spowoduje upublicznienie danych dłużnika co z pewnością pogorszy jego wiarygodność i może sprawić, że dłużnik będzie skłonny uregulować zadłużenie.

Godnym uwagi rozwiązaniem jest również przekazanie informacji o dłużnikach do rejestru długów. W Polsce Rejestr Dłużników zarządzany jest przez Biuro Informacji Gospodarczej (BIG). Baza ta zawiera dane o zaległościach klientów, jak i przedsiębiorców. Baza ta pomaga w odzyskaniu pieniędzy oraz w ocenie ryzyka, jednak musimy pamiętać, iż każdy wpis do rejestru wiąże się z powiadomieniem o długu takich podmiotów jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe czy telekomunikacyjne.  Jeśli dłużnik będzie chciał skorzystać z usług wyżej wymienionych firm może spotkać się z problemami. Dlatego też czasami wystarcza samo powiadomienie o zamiarze wpisania dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej.

Jeżeli już zdecydujesz się dokonać wpisu do rejestru dłużników przede wszystkim musisz pamiętać, że wpis powinien spełniać następujące kryteria prawne:

W przypadku, gdy dłużnikiem firma:

 • Wartość wpisywanego zadłużenia musi wynosić min. 500 zł
 • Okres przeterminowania spłaty nie może być krótszy niż 60 dni od terminu spłaty
 • Musi upłynąć 30 dni od daty wysłania firmie przypomnienia o zaległej zapłacie, wraz z informacją o planie wpisania jej do rejestru dłużników

W przypadku, gdy dłużnikiem jest konsument:

 • Wartość wpisywanego zadłużenia musi wynosić co najmniej 200 zł
 • Okres przeterminowania spłaty nie może być krótszy niż 60 dni od terminu spłaty
 • musi upłynąć 30 dni od wysłania wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisu do rejestru dłużników
 • Element Listy

W obecnej chwili na polskim rynku istnieją cztery Biura Informacji Gospodarczej. Są to:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor
 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. (KRD):
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (KBIG)

Okazuje się, że to właśnie windykacja miękka, czyli polubowna wykazuje o wiele lepszą skuteczność. Czy wiesz, że większość przeterminowanych należności powstaje w wyniku zapomnienia? Dłużnicy nie generują zadłużeń z premedytacją, po prostu bardzo często zapominają o fakturze czy terminie zapłaty zobowiązania. 

Podsumowując określenie miękka windykacja to łagodna forma upominania się o zapłatę (szczególnie tych zobowiązań, których termin wymagalności niedawno upłynął) działania te przede wszystkim mają na celu uświadomić dłużnika o konsekwencjach jakie go czekają w związku z nierealizowaniem świadczenia.

W rezultacie prowadzenie miękkiej windykacji  jest konieczne w procesie odzyskiwania należności i często na niej może się zakończyć. Jeśli jednak okazuje się ona aż nazbyt łagodna dla dłużnika, pojawia się potrzeba windykacji twardej, a więc w postępowanie sądowe.

 

POZNAJ NASZĄ OFERTE

Kliknij i zapoznaj się z ofertą którą dla Ciebie przygotowaliśmy

Zadzwoń teraz