Na czym polega sprzedaż długu?

Sprzedaż długu, zwana również cesją wierzytelności, to przeniesienie praw do wierzytelności na inny podmiot. Oznacza to, że dotychczasowy wierzyciel (cedent) przestaje być wierzycielem, a jego miejsce zajmuje nowy wierzyciel (cesjonariusz).

Dlaczego warto sprzedać dług?

Sprzedaż długu może być korzystna dla obu stron transakcji. Dla cedenta oznacza to możliwość odzyskania części lub całości wierzytelności, nawet jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania. Dla cesjonariusza oznacza to możliwość nabycia wierzytelności po niższej cenie niż jej wartość nominalna.

Jak sprzedać dług?

Sprzedaż długu odbywa się na podstawie umowy cesji wierzytelności. Umowa ta powinna zawierać następujące informacje:

 

Przejdź do usługi

Skup długów

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat skupu długów?

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu. Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej. Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń […]

czytaj więcej..

Czy sprzedaż długu jest legalna? Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, w którym wierzyciel podejmie decyzje o sprzedaży wierzytelności może przedmiotowy dług wystawić ma sprzedaż. Na sprzedaż wierzytelności gównie decydują się banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne które sprzedają długi swoich kontrahentów firmom zajmującym sie zarządzającym […]

czytaj więcej..

Na rynku coraz więcej firm oferuje usługi w zakresie wykupu długu. Aby korzystnie sprzedać wierzytelność należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii: bezpłatna wycena: w przeciwnym razie wierzyciel będzie musiał ponieść dodatkowe koszty, weryfikacja dokumentów w 24 h: dzięki czemu wierzyciel stosunkowo szybko uzyska odpowiedź o wykupienie długu, przelew zaraz po pozytywnej weryfikacji: co oznacza, że wierzyciel nie musi czekać tygodniami na przelew z zapłatą.

czytaj więcej..

Sprzedaż wierzytelności to pojęcie nieznane wielu konsumentom, z kolei jest często spotykane w nomenklaturze finansowej. Na podstawie art. 509 kodeksu cywilnego wierzyciel może dokonać cesji wierzytelności na osobę trzecią. Co istotne przeniesienie wierzytelności nie wymaga udziału dłużnika ani jego zgody, ponieważ jego sytuacja pozostaje niezmienna, następuje tylko zmiana Wierzyciela. Tym samym na nabywcę wierzytelności, razem z wierzytelnością główną, przechodzą wszelkie związane z nią prawa […]

czytaj więcej..

Cena zakupu Cena zakupu długu (wierzytelności) zależy od formy jego udokumentowania, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku. Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

czytaj więcej..

Niewykupienie w terminie przez emitenta obligacji oznacza, że po stronie wierzyciela powstaje roszczenie do wykupienia przez dłużnika obligacji. Niezaprzeczalnie, gdy emitent nie wykupił obligacji, to inwestor musi podjąć kroki, aby odzyskać należne mu środki. W praktyce może się okazać, że jest to zadanie dość trudne, a przede wszystkim czasochłonne, dlatego warto rozważyć proponowaną przez nas alternatywę. W ramach naszych usług oferujemy skup obligacji inwestorskich.

czytaj więcej..

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Jak wygląda windykacja faktur ? Brak zapłaty za fakturę, częściowe opłacanie zobowiązania, opóźnienia w płatnościach – problemy te dotyczą wielu przedsiębiorców. Bez względu na to, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza, czy przedsiębiorca posiada stałych kontrahentów.    Co zrobić w sytuacji, gdy mimo upływu czasu faktura nie zostaje uregulowana? Windykacja faktur to szereg działań zmierzających do uregulowania przez dłużnika powstałego zobowiązania. Pierwszym krokiem do odzyskania należności jest wezwanie dłużnika do zapłaty. Pismo […]

czytaj więcej..

Weksel jak najbardziej można sprzedać – wystawcy weksla mogą zdecydować się na jego sprzedaż. Przede wszystkim skupowi podlegają weksle in blanco, weksle własne, stanowiące zabezpieczenie umowy cywilnoprawnej. Sprzedaż weksla to szczególnie korzystne rozwiązanie, gdy wystawca chce szybko odzyskać środki, nie ma czasu na prowadzenie działań windykacyjnych, a dłużnik nie reaguje na wezwania do wykupu weksla.

czytaj więcej..

Usługa monitoringu należności skierowana jest przede wszystkim do podmiotów posiadających większą ilość kontrahentów, zwłaszcza gdy faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności. Nawet niewielkie opóźnienia poszczególnych płatności mogą poważnie zachwiać równowagę finansową firmy. Większość firm zmuszona jest wówczas korzystać z finansowania zewnętrznego, co podnosi koszty, a w konsekwencji zmniejsza rentowność firmy. Co więcej, odzyskana stabliność finansowa jest tylko pozorna i w przypadku powtarzających się zaburzeń płatniczych prowadzi do poważnych problemów. […]

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację