Profesjonalna windykacja poprawia wizerunek wierzyciela

Przeterminowane należności handlowe to problem większości przedsiębiorstw, który staje się szczególnie odczuwalny przy zahamowaniu tempa wzrostu gospodarczego.

Niezależnie czy działania handlowe przedsiębiorstwa opierają się na jednym czy wielu kontrahentach, w przypadku wystąpienia opóźnień lub zatorów płatniczych dochodzi do sytuacji dużego ryzyka.

Tylko wczesne reagowanie i prawidłowe podejście do rozwiązania problemu gwarantuje zachowanie płynności finansowej i prawidłowych relacji biznesowych.

Szybkie reagowanie​

Wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności staje się standardem większości przedsiębiorstw.

Tym samym sprzedaż towarów lub usług oraz wystawienie faktur kontrahentom następuje często dużo wcześniej niż otrzymanie zapłaty. 

Od początku wiąże się jednak z wieloma obowiązkami ciążącymi na wierzycielu. Dodatkowe samowolne odraczanie zapłaty przez kontrahenta może zaważyć na płynności finansowej, obrotach, ocenie kredytowej (ang. credit rating), a także na reputacji i wizerunku firmy.

Problemy niemal nigdy nie rozwiązują się same. Warto więc jak najszybciej podjąć działania windykacyjne.

Samodzielna windykacja długu

Wiele firm podejmuje się ich samodzielnie, obarczając tym obowiązkiem, najczęściej zupełnie do tego zadania nie przygotowane, działy księgowości lub sprzedaży.

Nieumiejętne prowadzenie windykacji jest w większości przypadków nieskuteczne, a już niemal zawsze negatywnie wpływa na relacje biznesowe.

Profesjonalna windykacja należności

Profesjonalne przeprowadzenie windykacji prowadzi do ugody i sformułowania warunków spłaty akceptowalnych dla obu stron, co w niesprzyjających okolicznościach jest kluczowe. Jasna sytuacja finansowa pomiędzy powiązanymi biznesowo firmami poprawia relacje biznesowe.

Wierzyciel, która profesjonalnie podchodzi do rozwiązywania problemów i dialogu z dłużnikiem, wzmacnia swój wizerunek rzetelnego partnera.

Sytuacje trudne i zatory płatnicze zdarzają się często. Tym samym wierzyciel bardzo szybko może również stać się dłużnikiem.

Nie warto ryzykować.

Windykacja długu z Lex Legis Group

Po otrzymaniu zlecenia odzyskania długu Lex Legis Group bezpłatnie analizuje zaistniałą sytuację i planuje działania. Następnie są one szczegółowo omawiane z wierzycielem, ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń. Po uzyskaniu akceptacji następuje realizacja wyznaczonych celów.

W przypadku, gdy stronami transakcji są przedsiębiorcy, windykacja polubowna prowadzona jest na koszt dłużnika.

Sprawą zarządza przydzielony Referent ds. Prawnych, który informuje o podejmowanych krokach i postępach w procesie windykacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby odzyskać należności na etapie polubownym.

Wynagrodzenie na tym etapie postępowania pobieramy wyłącznie za skuteczne zrealizowanie zlecenia. Oznacza to, że jeżeli polubownie nie odzyskamy długu, nie pobieramy od naszych Klientów wynagrodzenia.

Reprezentujemy naszych Klientów kompleksowo – również na dalszych etapach postępowania. Zapewniamy kreatywne i bezpieczne podejście, z zachowaniem zasad etyki zawodowej oraz pełnej dyskrecji.

Windykacja długów i faktur

Windykacja długów W obecnych czasach prawie każdy przedsiębiorca ma problemy z płatnościami od swoich kontrahentów, właściciele firm niejednokrotnie zadają sobie pytanie: co z tym robić?

Read More »
windykacja na koszt dłużnika

Windykacja na koszt dłużnika?

Czy możliwa jest windykacja należności na koszt dłużnika? Niezapłacone faktury, znaczny upływ czasu od terminu płatności, brak odpowiedzi na wezwania do zapłaty, nieodbieranie telefonów, nieodpisywanie

Read More »
windykacja długów

Windykacja długów

Na czym polega twarda windykacja długów? Windykacja długów Windykacja obejmuje wszystkie metody dochodzenia należności przez różne środki przymusu. Przede wszystkim stosowana jest w przypadku, gdy

Read More »