Kancelaria Prawna Lex Legis Group - czy warto sprzedać wierzytelność

Czy warto sprzedać wierzytelność?

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu.

Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej.

Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 §2 kc).

Ze względu na fakt, że skupem wierzytelności zajmują się podmioty o dużym doświadczeniu w windykacji, na zmianie wierzyciela zyskuje również dłużnik. Profesjonalne podejście nabywcy długu pozwala w większości wypadków na podpisanie ugody na dogodnych dla stron i realnych do realizacji warunkach.

Cena skupu wierzytelności

Cena jaką można uzyskać ze sprzedaży wierzytelności zależy od formy jej udokumentowanie, wypłacalności dłużnika, jego sytuacji formalno-prawnej i posiadanego majątku.
Jest więc proporcjonalna do przewidywanego czasu i możliwości odzyskania należności od dłużnika.

Przejdź do usługi

Potrzebujesz konsultacji?

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.