Jakie są sposoby odzyskania należności?​

Wyróżnić można dwa podstawowe sposoby odzyskania należności – poprzez prowadzenie samodzielnej windykacji lub zlecenie jej realizacji profesjonalnej kancelarii.

Windykacja to z kolei proces, na który składają się różnorodne czynności, prowadzące do odzyskania należności.

Pierwszym z nich jest tzw. windykacja miękka, czyli działania o charakterze polubownym, takie jak np. wysłanie do dłużnika wezwania do zapłaty. 

Windykacja twarda to postępowanie sądowe oraz postępowanie egzekucyjne – prowadzone przez komornika, jeśli dłużnik mimo wydania przez sąd orzeczenia, nadal nie wykona swojego zobowiązania.

Sposoby odzyskania należności

Samodzielny oraz z udziałem kancelarii windykacyjnej, znacznie różnią się między sobą, przede wszystkim fachowością podejmowanych działań. Samodzielna windykacja należności wymaga poświęcenia czasu, a także dokładnego zweryfikowania, jakie działania są dopuszczalne przepisami prawa, dlatego dla wielu osób jest naprawdę dużym wyzwaniem.

Skorzystanie z usług profesjonalisty,  to oszczędność czasu, dzięki powierzeniu problemu specjalistom, na co dzień zajmującym się odzyskiwaniem należności. Kancelaria windykacyjna w ramach prowadzonych działań przygotuje oraz wyśle dłużnikowi wezwanie do zapłaty. Będzie uczestniczył także w negocjacjach prowadzonych między wierzycielem oraz dłużnikiem. Co więcej, windykator będący jednocześnie pełnomocnikiem wierzyciela może w jego imieniu np. złożyć do sądu pozew o zapłatę, nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności.

Odzyskaj swoje pieniądze!

Porozmawiaj z naszym negocjatorem i podaj szczegóły opóźnionej płatności kontrahenta.