Czy monitoring faktur to windykacja?

Świadoma decyzja

Pojęcie monitoringu faktur często używane jest zamiennie z pojęciem windykacji należności. Nie są to jednak te same usługi.

Monitoring należności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy poprzez bieżący pomiar ryzyka, uniknięcie zatorów płatniczych i umożliwienie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Praktyka pokazuje, że stała opieka nad portfelem należności nie tylko pozwala świadomie zarządzać ryzykiem, ale zwiększa również dyscyplinę płatniczą kontrahentów, co minimalizuje liczbę wierzytelności, które wymagają podjęcia działań windykacyjnych.

W uproszczeniu można przyjąć, że monitoring płatności trwa do chwili przeterminowania należności. W rzeczywistości jednak może trwać również po tym okresie, jeśli pozwala na to sytuacja przedsiębiorstwa i wynika to ze świadomej decyzji wierzyciela.

Przejdź do usługi

Monitoring fakturWindykacja polubowna

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Czy windykacja wierzytelności może być prowadzona na koszt dłużnika? – Zgodnie z przepisami ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty równowartości kwoty 40 EUR, jako rekompensaty za poniesione koszty, związane z odzyskiwaniem należności. Wskazana kwota jest opłatą zryczałtowaną, co w najprostszym ujęciu oznacza, że w całości jest doliczana do kwoty zobowiązania, bez konieczności wykazywania, jakie koszty w związku z windykacją zostały rzeczywiście poniesione, czyli przedstawiania rachunków oraz innych […]

czytaj więcej..

Czy sprzedaż długu jest legalna? Sprzedaż długu (sprzedaż wierzytelności) opiera się na cesji wierzytelności, opisanej w art. 509 ÷ 516 Kodeksu postępowania cywilnego. W sytuacji, w którym wierzyciel podejmie decyzje o sprzedaży wierzytelności może przedmiotowy dług wystawić ma sprzedaż. Na sprzedaż wierzytelności gównie decydują się banki, firmy pożyczkowe, firmy ubezpieczeniowe i inne instytucje oraz osoby fizyczne które sprzedają długi swoich kontrahentów firmom zajmującym sie zarządzającym […]

czytaj więcej..

Rynek podmiotów, zajmujących się odzyskiwaniem należności, jest bardzo pojemny. Osoba wierzyciela stoi zatem przed trudnym wyborem i koniecznością dokonania selekcji profesjonalnych firm, zajmujących się windykacją. Przy wyborze firmy należy powziąć pewne dane, niezbędne do prawidłowego podjęcia decyzji o powierzeniu prowadzenia sprawy danemu podmiotowi. Te dane to informacje o samym przedsiębiorstwie, sposobie jego działania, a także dane dotyczące umowy prowadzenia windykacji.    Istotne jest […]

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację