Na czym polega monitoring faktur?

Stała kontrola należności

Monitoring faktur polega na stałej kontroli należności, aktualizowaniu listy faktur i wpływających płatności, przypominaniu kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty.

Równolegle do działań sprawczych prowadzone są czynności analityczne, mające na celu ustalenie efektywności prowadzonych działań, szybkie reagowanie na zagrożenia i ich eliminację bądź redukcję.

Usługa monitoringu należności i bieżącej kontroli wpływów poprzedzona i/lub połączona z wywiadem gospodarczym, a także windykacją polubowną pozwala na zachowanie płynności finansowej i zdolności inwestycyjnej firmy.

 

Przejdź do usługi

Monitoring fakturWywiad gospodarczyWindykacja polubowna

Pieczęć prewencyjna

Pieczęć prewencyjna to informacja umieszczana na fakturze, przekazująca wiadomość o firmie, która monitoruje wpływy i została uprawniona do kontaktu w sprawie faktury.

Jest to czytelna wiadomość dla odbiorcy, że płatność we wskazanym na fakturze terminie jest dla wierzyciela ważna.

Statystyki pokazują, że używanie pieczęci prewencyjnej działa motywująco na kontrahentów i tym samym znacznie ogranicza liczbę przeterminowanych należności.

Szukasz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat monitoringu faktur?

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności Sprzedaż wierzytelności jest korzystna dla trzech stron: pierwotnego wierzyciela, podmiotu zadłużonego i nabywcy długu. Dla pierwotnego wierzyciela największą zaletą sprzedaży wierzytelności jest natychmiastowe otrzymanie pieniędzy. W dalszej perspektywie natomiast uniknięcie kosztów dochodzenia roszczeń na drodze windykacji polubownej, sądowej i/lub egzekucyjnej. Niewątpliwą korzyścią nabywcy długu jest zakup po cenie niższej niż udokumentowana wartość wierzytelności. Wartością dodaną jest przejęcie prawa do roszczeń […]

czytaj więcej..

Stała kontrola należności Monitoring faktur polega na stałej kontroli należności, aktualizowaniu listy faktur i wpływających płatności, przypominaniu kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty. Równolegle do działań sprawczych prowadzone są czynności analityczne, mające na celu ustalenie efektywności prowadzonych działań, szybkie reagowanie na zagrożenia i ich eliminację bądź redukcję. Usługa monitoringu należności i bieżącej kontroli wpływów poprzedzona i/lub połączona z wywiadem gospodarczym, a także windykacją polubowną pozwala na zachowanie płynności finansowej i zdolności inwestycyjnej firmy.   Przejdź […]

czytaj więcej..

Świadoma decyzja Pojęcie monitoringu faktur często używane jest zamiennie z pojęciem windykacji należności. Nie są to jednak te same usługi. Monitoring należności ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego firmy poprzez bieżący pomiar ryzyka, uniknięcie zatorów płatniczych i umożliwienie szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Praktyka pokazuje, że stała opieka nad portfelem należności nie tylko pozwala świadomie zarządzać ryzykiem, ale zwiększa również dyscyplinę płatniczą kontrahentów, co minimalizuje liczbę wierzytelności, które wymagają podjęcia działań windykacyjnych. W uproszczeniu można przyjąć, że monitoring płatności trwa […]

czytaj więcej..

Potrzebujesz konsultacji?

Skorzystaj z naszych usług

Wypełnij formularz, a my oddzwonimy! Lub skontaktuj się z nami telefonicznie.

Zadzwoń do nas

(+48) 71 331 79 93

    Zamów konsultację